Consulta la nostra oferta de paquets

Paquet Google Workspace (amb cupó de certificació)

2 cursos per108

Imatge del curs Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula
La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.4
1.376
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula

del 2 al 23 de setembre de 2021

Progressar en el treball amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula
Aquesta formació consisteix en aprofundir en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.3
909
30 h.

Paquet Digital

3 cursos per145

Imatge del curs Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula
La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.4
1.376
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula

del 2 al 23 de setembre de 2021

Progressar en el treball amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula
Aquesta formació consisteix en aprofundir en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.3
909
30 h.
Imatge del curs Eines digitals

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Eines digitals
Aprendràs què és i com s’utilitza un blog, un qüestionari digital i un portafoli digital. Aquests tres recursos es treballaran dins de l’àmbit escolar i com a eina educativa.
4.3
3.033
30 h.

Paquet Biblioteca

2 cursos per120

Imatge del curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

de l'1 al 29 de juliol de 2021

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
L’objectiu principal del curs és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.
4.5
3.075
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura

del 2 al 30 de setembre de 2021

Biblioteca escolar i animació de la lectura
Es treballa el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i es reflexiona sobre la importància d’adquirir un hàbit lector a través d’activitats d’animació lectora.
4.4
2.376
40 h.

Paquet Diversitat 1

3 cursos per130

Imatge del curs Treballem l'educació emocional

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Treballem l'educació emocional
Es treballa la importància de les emocions com un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia, treballant-les amb alumnes, docents i famílies.
4.5
7.520
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

del 2 al 23 de setembre de 2021

Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
Es treballa el sistema educatiu inclusiu i les mesures i els suports d’atenció a la diversitat disponibles. Es fa una explicació dels perfils d’alumnes amb NESE per facilitar la detecció i la intervenció.
4.4
3.726
30 h.
Imatge del curs Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
Es proporcionen indicadors per conèixer les bases teòriques i els objectius de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples per detectar la diversitat i proporcionar recursos i estratègies per atendre-les.
4.5
6.046
30 h.

Paquet Diversitat 2

3 cursos per130

Imatge del curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Atenció a la diversitat: Altes capacitats
Comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per promoure l’educació inclusiva i s’ofereixen recursos per potenciar les capacitats.
4.5
5.934
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius

del 2 al 23 de setembre de 2021

Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
S’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins l’aula i dels centres educatius.
4.4
4.575
30 h.
Imatge del curs Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH
L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global de les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).
4.6
287
30 h.

Paquet Plàstica

2 cursos per90

Imatge del curs Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
Es dota el docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica i s’impulsa la transversalitat de l’àrea i els canvis en el rol del mestre projectant una nova mirada educativa.
4.4
2.176
30 h.
perfil plàstica
Imatge del curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula

del 2 al 23 de setembre de 2021

Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
Es dota l’alumne d’estratègies, recursos i coneixements per afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.
4.3
2.089
30 h.

Paquet Metodologies

2 cursos per90

Imatge del curs Aprenentatge basat en projectes

del 2 al 23 de setembre de 2021

Aprenentatge basat en projectes
Introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les característiques, el disseny i l’avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial a tots els nivells. Curs enfocat per a l'etapa d'infantil i primària.
4.3
2.836
30 h.
Imatge del curs Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa
S’acompanya el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa i afavorint la creació d’una educació innovadora i de qualitat. Curs enfocat per a l'etapa d'infantil i primària.
4.5
916
30 h.

AICLE Primària

3 cursos per210

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a primària

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Iniciació a la metodologia AICLE per a primària
Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.
4.6
2.206
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària

del 2 al 23 de setembre de 2021

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària
Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.
4.4
1.870
30 h.
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.
4.3
2.805
30 h.

AICLE Secundària

3 cursos per210

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària
Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.
4.6
1.964
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària

del 2 al 23 de setembre de 2021

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària
Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.
4.3
1.650
30 h.
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.
4.3
2.805
30 h.

Paquet Infantil

3 cursos per130

Imatge del curs Mindfulness a l'aula

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Mindfulness a l'aula
Es forma els docents per utilitzar el Mindfulness per afavorir l’aprenentatge. Es treballen els beneficis de la seva pràctica i la influència en educació emocional i s’ofereixen eines per introduir-la a l’aula.
4.1
2.949
30 h.
Imatge del curs Psicomotricitat

del 2 al 23 de setembre de 2021

Psicomotricitat
Formar docents d’educació infantil per treballar la psicomotricitat. S'obtindran eines i estratègies per desenvolupar sessions psicomotrius per treballar la descoberta d’un mateix i dels altres.
4.5
2.550
30 h.
Imatge del curs La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes
Es dona a conèixer principis bàsics i característiques de la metodologia Montessori. Es reflexiona sobre els avantatges i es fa una aproximació als continguts i als materials per iniciar-se en la pràctica.
4.5
3.201
30 h.

Anglès A1

2 cursos per90

Imatge del curs Anglès Nivell A1-1

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Anglès Nivell A1-1
Primera part del nivell A1. Es desenvolupen habilitats i competències comunicatives inicials de la llengua anglesa per començar a expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions de poca complexitat.
4.3
732
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell A1-2

del 2 al 23 de setembre de 2021

Anglès Nivell A1-2
Segona part del nivell A1. Es desenvolupen habilitats i competències comunicatives inicials de la llengua anglesa per començar a expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions de poca complexitat.
4.8
334
30 h.

Anglès A2

2 cursos per90

Imatge del curs Anglès Nivell A2-1

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Anglès Nivell A2-1
Primera part del nivell A2. Es consoliden habilitats i competències comunicatives per començar a sentir-nos més segurs i expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una complexitat baixa.
4.1
468
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell A2-2

del 2 al 23 de setembre de 2021

Anglès Nivell A2-2
Segona part del nivell A2. Es consoliden habilitats i competències comunicatives per començar a sentir-nos més segurs i expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una complexitat baixa.
4.1
402
30 h.

Anglès B1

3 cursos per130

Imatge del curs Anglès Nivell B1-1

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Anglès Nivell B1-1
Primera part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.1
825
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B1-2

del 2 al 23 de setembre de 2021

Anglès Nivell B1-2
Segona part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.3
450
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B1-3

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Anglès Nivell B1-3
Tercera part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos-hi autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.1
400
30 h.

Anglès B2

3 cursos per130

Imatge del curs Anglès Nivell B2-1

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Anglès Nivell B2-1
Primera part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.2
771
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B2-2

del 2 al 23 de setembre de 2021

Anglès Nivell B2-2
Segona part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.1
495
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B2-3

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Anglès Nivell B2-3
Tercera part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.6
474
30 h.

Anglès C1

3 cursos per130

Imatge del curs Anglès Nivell C1-1

de l'1 al 22 de juliol de 2021

Anglès Nivell C1-1
Primera part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.1
517
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell C1-2

del 2 al 23 de setembre de 2021

Anglès Nivell C1-2
Segona part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.3
195
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell C1-3

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Anglès Nivell C1-3
Tercera part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.1
176
30 h.