Consulta la nostra oferta de paquets

Paquet acreditació Competència Digital Docent - Eines digitals aplicades a l'aula

2 cursos per 160 145

Imatge del curs Ús i aplicació de la intel·ligència artificial a l'educació
Ús i aplicació de la intel·ligència artificial a l'educació

de l'1 al 28 de juny de 2024

4.4
73
40 h.
perfil digital Nou
Imatge del curs Una aventura digital creant materials amb Canva i Genially
Una aventura digital creant materials amb Canva i Genially

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
856
40 h.
perfil digital

Paquet Afrontar la realitat de l'aula

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Benestar i educació emocional per a docents
Benestar i educació emocional per a docents

de l'1 al 28 de juny de 2024

40 h.
perfil diversitat Nou
Imatge del curs Diversitat afectivosexual al centre educatiu
Diversitat afectivosexual al centre educatiu

de l'1 al 29 de juliol de 2024

40 h.
perfil diversitat Nou

Paquet Immersió

2 cursos per 200 175

Imatge del curs Immersió i suport lingüístic
Immersió i suport lingüístic

de l'1 al 28 de juny de 2024

4.5
3.370
40 h.
perfil immersió
Imatge del curs Interculturalitat i alumnat nouvingut
Interculturalitat i alumnat nouvingut

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
1.140
40 h.
perfil immersió

Paquet Plàstica

2 cursos per 110 100

Imatge del curs Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa

de l'1 al 25 de juny de 2024

4.5
6.065
30 h.
perfil plàstica
Imatge del curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
6.158
30 h.
perfil plàstica

Paquet Biblioteca

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura
Biblioteca escolar i animació de la lectura

de l'1 al 28 de juny de 2024

4.5
5.598
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
6.851
40 h.
perfil biblioteca

Paquet Metodologies Infantil i Primària

2 cursos per 120 110

Imatge del curs Aprenentatge basat en projectes
Aprenentatge basat en projectes

de l'1 al 25 de juny de 2024

4.5
7.461
30 h.
perfil mètodes
Imatge del curs Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa
Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
6.342
30 h.
perfil mètodes

Paquet Metodologies Primària

2 cursos per 135 120

Imatge del curs Aprenentatge basat en projectes
Aprenentatge basat en projectes

de l'1 al 25 de juny de 2024

4.5
7.461
30 h.
perfil mètodes
Imatge del curs Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària
Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
579
40 h.
perfil mètodes

Paquet Metodologies Secundària

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària
Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària

de l'1 al 28 de juny de 2024

4.5
579
40 h.
perfil mètodes
Imatge del curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària
Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
456
40 h.
perfil mètodes

Paquet Lideratge i mediació

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Mediació escolar: habilitats per gestionar conflictes en l'àmbit educatiu
Mediació escolar: habilitats per gestionar conflictes en l'àmbit educatiu

de l'1 al 28 de juny de 2024

4.5
679
40 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Lideratge docent a l'aula
Lideratge docent a l'aula

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
374
40 h.
perfil diversitat

Paquet Salut mental

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Salut mental: estigma, trastorns i prevenció del suïcidi
Salut mental: estigma, trastorns i prevenció del suïcidi

de l'1 al 28 de juny de 2024

4.6
500
40 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar
Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
377
40 h.
perfil diversitat

Paquet Atenció individualitzada

3 cursos per 175 155

Imatge del curs Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura
Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura

de l'1 al 25 de juny de 2024

4.6
3.774
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.6
5.036
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH
Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH

del 2 al 23 de setembre de 2024

4.6
4.082
30 h.

Paquet Literatura

2 cursos per 150 135

Imatge del curs L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària
L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària

de l'1 al 28 de juny de 2024

4.6
1.314
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
6.851
40 h.
perfil biblioteca

Paquet Animació a la Lectura

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura
Biblioteca escolar i animació de la lectura

de l'1 al 28 de juny de 2024

4.5
5.598
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària
L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.6
1.314
40 h.
perfil biblioteca

Paquet Ser, participar i aprendre

3 cursos per 165 145

Imatge del curs Treballem l'educació emocional
Treballem l'educació emocional

de l'1 al 25 de juny de 2024

4.5
10.652
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius
Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.6
3.561
30 h.
perfil diversitat

Paquet Acompanyar l'alumnat i gestionar l'aula

3 cursos per 170 150

Imatge del curs Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

de l'1 al 25 de juny de 2024

4.5
6.635
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats
Atenció a la diversitat: Altes capacitats

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
8.215
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius

del 2 al 23 de setembre de 2024

4.5
8.009
30 h.

Paquet AICLE Primària

3 cursos per 255 210

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a primària
Iniciació a la metodologia AICLE per a primària

de l'1 al 25 de juny de 2024

4.5
3.143
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària
Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
2.756
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

del 2 al 23 de setembre de 2024

4.4
4.681
30 h.

Paquet AICLE Secundària

3 cursos per 255 210

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària
Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària

de l'1 al 25 de juny de 2024

4.4
3.030
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària
Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.4
2.633
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

del 2 al 23 de setembre de 2024

4.4
4.681
30 h.

Paquet Diversitat en educació infantil

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Promoure la intenció comunicativa en edats primerenques per a infants amb TEA (0-6 anys)
Promoure la intenció comunicativa en edats primerenques per a infants amb TEA (0-6 anys)

de l'1 al 28 de juny de 2024

4.5
125
40 h.
perfil diversitat
Imatge del curs El TDL, eines per a la detecció i l'abordatge de les dificultats lingüístiques
El TDL, eines per a la detecció i l'abordatge de les dificultats lingüístiques

de l'1 al 29 de juliol de 2024

40 h.
perfil diversitat Nou

Paquet acreditació Competència Digital Docent - Google Workspace for Education

2 cursos per 120 100

Imatge del curs Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 25 de juny de 2024

4.5
5.450
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
4.534
30 h.
perfil digital

Paquet acreditació Competència Digital Docent - Robòtica i Programació

2 cursos per 110 100

Imatge del curs Robòtica i Programació a l'educació infantil i al cicle inicial de primària
Robòtica i Programació a l'educació infantil i al cicle inicial de primària

de l'1 al 25 de juny de 2024

4.4
2.869
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Robòtica i Programació als cicles mitjà i superior de primària
Robòtica i Programació als cicles mitjà i superior de primària

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.3
2.004
30 h.
perfil digital

Paquet JULIOL Afrontar la realitat de l'aula

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Benestar i educació emocional per a docents
Benestar i educació emocional per a docents

de l'1 al 29 de juliol de 2024

40 h.
perfil diversitat Nou
Imatge del curs Diversitat afectivosexual al centre educatiu
Diversitat afectivosexual al centre educatiu

de l'1 al 29 de juliol de 2024

40 h.
perfil diversitat Nou

Paquet JULIOL Immersió

2 cursos per 200 175

Imatge del curs Immersió i suport lingüístic
Immersió i suport lingüístic

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
3.370
40 h.
perfil immersió
Imatge del curs Interculturalitat i alumnat nouvingut
Interculturalitat i alumnat nouvingut

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
1.140
40 h.
perfil immersió

Paquet JULIOL Plàstica

2 cursos per 110 100

Imatge del curs Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
6.065
30 h.
perfil plàstica
Imatge del curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
6.158
30 h.
perfil plàstica

Paquet JULIOL Biblioteca

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura
Biblioteca escolar i animació de la lectura

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
5.598
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
6.851
40 h.
perfil biblioteca

Paquet JULIOL acreditació Competència Digital Docent - Eines digitals aplicades a l'aula

2 cursos per 160 145

Imatge del curs Ús i aplicació de la intel·ligència artificial a l'educació
Ús i aplicació de la intel·ligència artificial a l'educació

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.4
73
40 h.
perfil digital Nou
Imatge del curs Una aventura digital creant materials amb Canva i Genially
Una aventura digital creant materials amb Canva i Genially

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
856
40 h.
perfil digital

Paquet JULIOL acreditació Competència Digital Docent - Google Workspace for Education

2 cursos per 120 100

Imatge del curs Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
5.450
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
4.534
30 h.
perfil digital

Paquet JULIOL Metodologies infantil i primària

2 cursos per 120 110

Imatge del curs Aprenentatge basat en projectes
Aprenentatge basat en projectes

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
7.461
30 h.
perfil mètodes
Imatge del curs Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa
Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa

de l'1 al 22 de juliol de 2024

4.5
6.342
30 h.
perfil mètodes

Paquet JULIOL Metodologies Secundària

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària
Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
579
40 h.
perfil mètodes
Imatge del curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària
Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
456
40 h.
perfil mètodes

Paquet JULIOL Salut mental

2 cursos per 150 135

Imatge del curs Salut mental: estigma, trastorns i prevenció del suïcidi
Salut mental: estigma, trastorns i prevenció del suïcidi

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.6
500
40 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar
Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar

de l'1 al 29 de juliol de 2024

4.5
377
40 h.
perfil diversitat