Consulta la nostra oferta de paquets

Paquet Google Workspace (amb cupó de certificació)

2 cursos per108

Imatge del curs Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.5
1.780
30 h.
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

del 2 al 23 de novembre de 2021

Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Aquesta formació consisteix en aprofundir en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.5
1.092
30 h.

Paquet Digital

3 cursos per145

Imatge del curs Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.5
1.780
30 h.
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

del 2 al 23 de novembre de 2021

Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Aquesta formació consisteix en aprofundir en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.5
1.092
30 h.
Imatge del curs Ús competent de la tecnologia digital a l'aula

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Ús competent de la tecnologia digital a l'aula
Davant la realitat tecnològica que vivim a la societat actual, és necessari com a docents disposar d’eines i recursos que permetin no només utilitzar la tecnologia digital a l’aula, sinó que ens possibilitin fer-la servir de manera efectiva i eficaç per aconseguir els propòsits que volem assolir amb el nostre alumnat.
4.5
435
30 h.

Paquet Biblioteca

2 cursos per120

Imatge del curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

de l'1 al 29 d'octubre de 2021

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
L’objectiu principal del curs és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.
4.4
3.505
40 h.
Imatge del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura

del 2 al 30 de novembre de 2021

Biblioteca escolar i animació de la lectura
Es treballa el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i es reflexiona sobre la importància d’adquirir un hàbit lector a través d’activitats d’animació lectora.
4.4
2.732
40 h.

Paquet Diversitat 1

3 cursos per130

Imatge del curs Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
Es proporcionen indicadors per conèixer les bases teòriques i els objectius de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples per detectar la diversitat i proporcionar recursos i estratègies per atendre-les.
4.4
6.497
30 h.
Imatge del curs Treballem l'educació emocional

del 2 al 23 de novembre de 2021

Treballem l'educació emocional
Es treballa la importància de les emocions com un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia, treballant-les amb alumnes, docents i famílies.
4.5
7.969
30 h.
Imatge del curs Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
Es treballa el sistema educatiu inclusiu i les mesures i els suports d’atenció a la diversitat disponibles. Es fa una explicació dels perfils d’alumnes amb NESE per facilitar la detecció i la intervenció.
4.4
4.200
30 h.

Paquet Diversitat 2

3 cursos per130

Imatge del curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Atenció a la diversitat: Altes capacitats
Comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per promoure l’educació inclusiva i s’ofereixen recursos per potenciar les capacitats.
4.4
6.353
30 h.
Imatge del curs Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius

del 2 al 23 de novembre de 2021

Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
S’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins l’aula i dels centres educatius.
4.3
5.033
30 h.
Imatge del curs Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH
L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global de les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).
4.6
769
30 h.

Paquet Plàstica

2 cursos per90

Imatge del curs Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
Es dota el docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica i s’impulsa la transversalitat de l’àrea i els canvis en el rol del mestre projectant una nova mirada educativa.
4.4
2.580
30 h.
Imatge del curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula

del 2 al 23 de novembre de 2021

Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
Es dota l’alumne d’estratègies, recursos i coneixements per afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.
4.3
2.555
30 h.

Paquet Metodologies

2 cursos per90

Imatge del curs Aprenentatge basat en projectes

del 2 al 23 de novembre de 2021

Aprenentatge basat en projectes
Introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les característiques, el disseny i l’avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial a tots els nivells. Curs enfocat per a l'etapa d'infantil i primària.
4.4
3.290
30 h.
perfil mètodes
Imatge del curs Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa
S’acompanya el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa i afavorint la creació d’una educació innovadora i de qualitat. Curs enfocat per a l'etapa d'infantil i primària.
4.5
1.503
30 h.
perfil mètodes

AICLE Primària

3 cursos per210

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a primària

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Iniciació a la metodologia AICLE per a primària
Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.
4.4
2.304
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària

del 2 al 23 de novembre de 2021

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària
Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.
4.4
1.914
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.
4.3
2.936
30 h.
perfil AICLE

AICLE Secundària

3 cursos per210

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària
Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.
4.3
2.141
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària

del 2 al 23 de novembre de 2021

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària
Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.
4.3
1.721
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.
4.3
2.936
30 h.
perfil AICLE

Paquet Infantil

3 cursos per130

Imatge del curs Psicomotricitat

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Psicomotricitat
Formar docents d’educació infantil per treballar la psicomotricitat. S'obtindran eines i estratègies per desenvolupar sessions psicomotrius per treballar la descoberta d’un mateix i dels altres.
4.5
2.666
30 h.
Imatge del curs Mindfulness a l'aula

del 2 al 23 de novembre de 2021

Mindfulness a l'aula
Es forma els docents per utilitzar el Mindfulness per afavorir l’aprenentatge. Es treballen els beneficis de la seva pràctica i la influència en educació emocional i s’ofereixen eines per introduir-la a l’aula.
4.5
3.339
30 h.
Imatge del curs La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes

de l'1 al 22 de desembre de 2021

La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes
Es dona a conèixer principis bàsics i característiques de la metodologia Montessori. Es reflexiona sobre els avantatges i es fa una aproximació als continguts i als materials per iniciar-se en la pràctica.
4.5
3.413
30 h.

Anglès A1

2 cursos per90

Imatge del curs Anglès Nivell A1-1

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Anglès Nivell A1-1
Primera part del nivell A1. Es desenvolupen habilitats i competències comunicatives inicials de la llengua anglesa per començar a expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions de poca complexitat.
4.3
758
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell A1-2

del 2 al 23 de novembre de 2021

Anglès Nivell A1-2
Segona part del nivell A1. Es desenvolupen habilitats i competències comunicatives inicials de la llengua anglesa per començar a expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions de poca complexitat.
4.4
351
30 h.

Anglès A2

2 cursos per90

Imatge del curs Anglès Nivell A2-1

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Anglès Nivell A2-1
Primera part del nivell A2. Es consoliden habilitats i competències comunicatives per començar a sentir-nos més segurs i expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una complexitat baixa.
4.1
508
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell A2-2

del 2 al 23 de novembre de 2021

Anglès Nivell A2-2
Segona part del nivell A2. Es consoliden habilitats i competències comunicatives per començar a sentir-nos més segurs i expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una complexitat baixa.
4.3
417
30 h.

Anglès B1

3 cursos per130

Imatge del curs Anglès Nivell B1-1

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Anglès Nivell B1-1
Primera part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.1
870
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B1-2

del 2 al 23 de novembre de 2021

Anglès Nivell B1-2
Segona part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.2
474
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B1-3

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Anglès Nivell B1-3
Tercera part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos-hi autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.1
420
30 h.

Anglès B2

3 cursos per130

Imatge del curs Anglès Nivell B2-1

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Anglès Nivell B2-1
Primera part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.2
816
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B2-2

del 2 al 23 de novembre de 2021

Anglès Nivell B2-2
Segona part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.1
523
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B2-3

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Anglès Nivell B2-3
Tercera part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.4
503
30 h.

Anglès C1

3 cursos per130

Imatge del curs Anglès Nivell C1-1

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Anglès Nivell C1-1
Primera part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.1
600
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell C1-2

del 2 al 23 de novembre de 2021

Anglès Nivell C1-2
Segona part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.5
215
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell C1-3

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Anglès Nivell C1-3
Tercera part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.4
203
30 h.