Cyber Monday
Del 26 al 28 de novembre 20% de descompte ens tots els nostres paquets

Consulta la nostra oferta de paquets

Paquet Immersió

2 cursos per 160 128

Imatge del curs Immersió i suport lingüístic

de l'1 de febrer a l'1 de març de 2023

Immersió i suport lingüístic
L’objectiu principal del curs és dotar el personal docent d’eines i estratègies per acollir l’alumnat nouvingut i treballar la llengua catalana per aconseguir el seu èxit educatiu. La finalitat del curs és la d’entendre per què el català és la llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya i dotar el personal docent d’eines i recursos per l’aprenentatge de la llengua catalana posant l’accent en l’alumnat nouvingut.
4.4
2.247
40 h.
perfil immersió
Imatge del curs Interculturalitat i alumnat nouvingut

del 2 al 30 de març de 2023

Interculturalitat i alumnat nouvingut
L’objectiu principal d’aquest curs és orientar al personal docent de les diferents etapes educatives per tal d’oferir eines per abordar la diversitat cultural a Catalunya. També, es dóna a conèixer el protocol d’acollida a partir de la visió dels mateixos agents implicats: l’alumnat, l’equip docent i les famílies. D’aquesta manera, s’aprofundeix en el concepte d’educació intercultural amb la finalitat de comprendre les diferències culturals dins l’aula. A partir de vídeos, llibres, contes i jocs es treballa la diversitat cultural a l’aula tenint en compte les diferències cognitives segons les etapes educatives.
40 h.
Nou

Paquet Metodologies Secundària

2 cursos per 150 120

Imatge del curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària

de l'1 de febrer a l'1 de març de 2023

Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària
L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i Aprenentatge Servei (APS) en l’educació secundària. Partim que l’ensenyament ha evolucionat cap a un sistema competencial i globalitzat, derrocant un sistema d’aprenentatge memorístic, fragmentari i rígid. Actualment, el model educatiu se centra en un alumnat actiu, protagonista de les seqüències didàctiques i la seva avaluació, sent part essencial del procés d’ensenyament aprenentatge. És necessari partir de problemes reals i quotidians i d’un aprenentatge vivencial que permeti a l’alumnat gaudir, aprendre estratègies i millorar la seva autonomia en la resolució de problemes, tot fomentant un alumnat competent. La finalitat és capacitar al professorat en metodologies globalitzades com l’ABP i APS oferint les eines, recursos i materials necessaris per una exitosa aplicació a les aules.
40 h.
Nou
Imatge del curs Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a secundària

del 2 al 30 de març de 2023

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a secundària
L’objectiu principal del curs se centra a acompanyar al personal docent en el coneixement i l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l’etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) des d’una mirada crítica i reflexiva per afavorir una educació ambiental i sostenible de qualitat.
40 h.
Nou

Paquet Metodologies Infantil i Primària

2 cursos per 110 88

Imatge del curs Aprenentatge basat en projectes

de l'1 al 23 de desembre de 2022

Aprenentatge basat en projectes
L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes, conèixer les seves característiques, disseny i avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial en tots els nivells. Es treballa l’aprenentatge significatiu i els principals conceptes de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes per a la seva aplicació directa a l’aula. A través d’exemples i de diferents recursos el personal docent obtindrà eines i estratègies per treballar seguint aquesta metodologia amb enfocament globalitzat. També haurà d’utilitzar la seva creativitat per poder posar en marxa aquesta metodologia a través d’activitats dinàmiques i aplicables a l’aula, i ho compartirà amb la resta de participants del curs.
4.5
6.285
30 h.
perfil mètodes
Imatge del curs Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa

del 2 al 23 de gener de 2023

Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa
S’acompanya el personal docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa i afavorint la creació d’una educació innovadora i de qualitat. Curs enfocat per a l'etapa d'infantil i primària.
4.5
4.923
30 h.

Paquet Metodologies Primària i Secundària

2 cursos per 130 104

Imatge del curs Les capses d'aprenentatge: un camí cap a l'autonomia de l'alumnat de primària i secundària

de l'1 al 23 de desembre de 2022

Les capses d'aprenentatge: un camí cap a l'autonomia de l'alumnat de primària i secundària
Aquest curs, enfocat a mestres d’educació primària i secundària, ens servirà per aprendre què són les capses d’aprenentatge i com crear-ne diverses des de zero per poder-les aplicar a l’aula amb l’alumnat. Aprendrem a crear capses transversals, globalitzades i de diferents àrees curriculars. Veurem quins són els aspectes que s’han de tenir en compte i quins són els principals objectius que s’han d’assolir.
30 h.
perfil mètodes Nou
Imatge del curs Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària

del 2 al 30 de gener de 2023

Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària
L’objectiu principal d’aquest curs és oferir als i a les participants noves maneres de treballar a les aules de primària i secundària. Oferim, per tant,  una visió de l’educació centrada en la cooperació per allunyar-nos de pràctiques tradicionals individualistes i arribar a assolir el somni de construir una escola on les vivències educatives siguin vertaderament significatives i de qualitat.
40 h.
Nou

Paquet Diversitat: afrontar la realitat de l'aula

3 cursos per 225 180

Imatge del curs Mediació escolar: habilitats per gestionar conflictes en l'àmbit educatiu

de l'1 de febrer a l'1 de març de 2023

Mediació escolar: habilitats per gestionar conflictes en l'àmbit educatiu
L’objectiu del curs és proporcionar recursos i habilitats de gestió de conflictes als i les docents a través de la mediació, tant per acompanyar l’alumnat en la gestió constructiva de conflictes com per gestionar situacions complexes amb les famílies. A més, part d’aquests recursos també es podran aplicar a l’aula per entrenar les habilitats de gestió de conflictes de l’alumnat.
40 h.
Nou
Imatge del curs Salut mental: estigma, trastorns i prevenció del suïcidi

del 2 al 30 de març de 2023

Salut mental: estigma, trastorns i prevenció del suïcidi
L’objectiu d’aquest curs és poder introduir l’equip docent a les necessitats específiques que tenen els i les adolescents per treballar de manera coeducativa i inclusiva la salut mental i la prevenció del suïcidi a les aules sent compatible amb el projecte educatiu del centre.
40 h.
Nou
Imatge del curs Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar

del 3 d'abril al 2 de maig de 2023

Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar
A dia d’avui, segons estudis recents, es calcula que més d’un 44% dels i les alumnes entre 8 i 14 anys han patit assetjament o ciberassetjament escolar de manera usual o esporàdica i falten a l’escola per por. Davant aquestes dades creiem necessari l’aprofundiment en aquest curs dels conceptes assetjament i ciberassetjament escolar, en els elements que hi intervenen, les conseqüències que es deriven i la necessitat de dotar d’eines al personal docent perquè puguin realitzar una prevenció, detecció i, en cas necessari, intervenció adequada en aquestes situacions. Per això, aquest curs ofereix estratègies educatives per fomentar un bon ambient i una bona convivència a l’aula, com a pas necessari per evitar situacions violentes dins de l’àmbit escolar i, per tant, així refrenar les situacions d’assetjament i ciberassetjament escolar.
40 h.
Nou

Paquet Diversitat: atenció individualitzada

3 cursos per 165 132

Imatge del curs Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura

de l'1 al 23 de desembre de 2022

Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura
L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn d’aprenentatge específic de la lectura.
4.6
2.304
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)

del 2 al 23 de gener de 2023

Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
L’objectiu principal del curs és aprofundir en la comprensió del funcionament cognitiu, social i emocional de l’alumnat amb TEA i proporcionar estratègies i pautes d’actuació directa a l’aula. Pretén donar a conèixer eines i recursos per adaptar l’entorn escolar, elaborar respostes educatives individuals i garantir l’accés i la participació a nivell acadèmic i social d’aquest alumnat.
4.5
3.101
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH

de l'1 al 22 de febrer de 2023

Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH
L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global de les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).
4.5
2.695
30 h.
perfil diversitat

Paquet Diversitat: ser, participar i aprendre

3 cursos per 165 132

Imatge del curs Treballem l'educació emocional

de l'1 al 23 de desembre de 2022

Treballem l'educació emocional
En aquest curs es treballa la importància de les emocions durant l’escolaritat dels i les alumnes, ja que és un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia. A més de fer una petita introducció de l’educació emocional, es presenta com treballar-la amb l'alumnat així com amb el personal docent i les famílies. Per tal d’aprofundir en l’educació de les emocions, les activitats s’estructuren segons el desenvolupament dels i les alumnes i es proporcionen diferents recursos per treballar-les.
4.5
9.764
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius

del 2 al 23 de gener de 2023

Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius
El curs fa reflexionar el personal docent sobre les pràctiques sexistes presents en el dia a dia de les aules i ofereix recursos i estratègies per treballar unes relacions afectives i sexuals respectuoses entre l’alumnat. D’aquesta manera, es treballa en la prevenció de la violència masclista i per una societat lliure d’estereotips.
4.6
2.265
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples

de l'1 al 22 de febrer de 2023

Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
Els estils d’aprenentatge predominants entre l’alumnat poden interferir en els processos d’aprenentatge. Per aquest motiu, aquest curs proporciona una sèrie d’indicadors que permeten conèixer les bases teòriques i els objectius de la teoria de les intel·ligències múltiples, detectar la diversitat d’intel·ligències a l’aula i proporcionar recursos i estratègies que permeten dissenyar plans de treball que atenguin aquesta diversitat. Per tant, la finalitat d’aquest curs és donar eines i coneixements al personal docent sobre les intel·ligències múltiples aplicades a l’àmbit educatiu.
4.5
7.615
30 h.
perfil diversitat

Paquet Diversitat: acompanyar l'alumnat i gestionar l'aula

3 cursos per 165 132

Imatge del curs Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

de l'1 al 23 de desembre de 2022

Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
L’objectiu principal d’aquest curs és donar a conèixer les característiques que presenta un sistema educatiu inclusiu, exposar les mesures i els suports d’atenció a la diversitat disponibles per aplicar a l’aula i al centre i explicar els diferents perfils d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) amb les pautes i estratègies per facilitar-ne la detecció i la intervenció educativa.
4.5
5.850
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats

del 2 al 23 de gener de 2023

Atenció a la diversitat: Altes capacitats
Comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per promoure l’educació inclusiva i s’ofereixen recursos per potenciar les capacitats.
4.5
7.544
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius

de l'1 al 22 de febrer de 2023

Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
En aquest curs s’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins de l’aula i dels centres educatius. S’aprofundeix en la gestió del trastorn greu de conducta de l’alumnat des d’una actitud empàtica del personal docent i es treballa en la salut emocional del professorat, per a la qual cosa es proporcionen eines i recursos.
4.4
6.913
30 h.
perfil diversitat

Paquet Literatura

2 cursos per 150 120

Imatge del curs L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària

de l'1 al 29 de desembre de 2022

L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària
L’objectiu principal del curs és acompanyar al personal docent en el procés de selecció de llibres de qualitat i oferir estratègies per apropar-los a l'alumnat a través de la seva lectura.
4.5
801
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

del 2 al 30 de gener de 2023

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
L’objectiu principal del curs és que el personal docent obtingui eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.
4.5
5.782
40 h.
perfil biblioteca

Paquet Animació a la Lectura

2 cursos per 150 120

Imatge del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura

de l'1 al 29 de desembre de 2022

Biblioteca escolar i animació de la lectura
L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.
4.5
4.654
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària

del 2 al 30 de gener de 2023

L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària
L’objectiu principal del curs és acompanyar al personal docent en el procés de selecció de llibres de qualitat i oferir estratègies per apropar-los a l'alumnat a través de la seva lectura.
4.5
801
40 h.
perfil biblioteca

Paquet Biblioteca

2 cursos per 150 120

Imatge del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura

de l'1 al 29 de desembre de 2022

Biblioteca escolar i animació de la lectura
L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.
4.5
4.654
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

del 2 al 30 de gener de 2023

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
L’objectiu principal del curs és que el personal docent obtingui eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.
4.5
5.782
40 h.
perfil biblioteca

Paquet AICLE Primària

3 cursos per 255 204

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a primària

de l'1 al 23 de desembre de 2022

Iniciació a la metodologia AICLE per a primària
Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.
4.5
2.849
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària

del 2 al 23 de gener de 2023

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària
Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.
4.4
2.443
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

de l'1 al 22 de febrer de 2023

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.
4.4
3.870
30 h.
perfil AICLE

Paquet AICLE Secundària

3 cursos per 255 204

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària

de l'1 al 23 de desembre de 2022

Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària
Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.
4.4
2.728
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària

del 2 al 23 de gener de 2023

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària
Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.
4.4
2.277
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

de l'1 al 22 de febrer de 2023

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.
4.4
3.870
30 h.
perfil AICLE

Paquet Plàstica

2 cursos per 110 88

Imatge del curs Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa

de l'1 al 23 de desembre de 2022

Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
L’objectiu principal del curs és dotar el personal docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica a l’aula i impulsar la transversalitat de l’àrea i els canvis en el rol del mestre o de la mestra. La finalitat del curs consisteix en una nova mirada educativa sobre l’expressió plàstica a les institucions escolars, en aquest cas centrada en l’educació infantil i primària, per dotar el personal docent d’eines i recursos per la seva aplicació a l’aula.
4.4
5.054
30 h.
perfil plàstica
Imatge del curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula

del 2 al 23 de gener de 2023

Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
L’objectiu principal del curs és dotar l’alumnat d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.
4.4
4.969
30 h.
perfil plàstica

Paquet Digital

3 cursos per 175 140

Imatge del curs Ús de la tecnologia digital a l'aula

de l'1 al 23 de desembre de 2022

Ús de la tecnologia digital a l'aula
Davant la realitat tecnològica que vivim a la societat actual, és necessari com a docents disposar d’eines i recursos que permetin no només utilitzar la tecnologia digital a l’aula, sinó que ens possibilitin fer-la servir de manera efectiva i eficaç per aconseguir els propòsits que volem assolir amb el nostre alumnat.
4.5
1.966
30 h.
Imatge del curs Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

del 2 al 23 de gener de 2023

Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education). Aquestes eines ofereixen a l'alumnat diferents tècniques i propostes per utilitzar durant el seu camí educatiu i serveix al personal docent dels diferents centres per organitzar, programar i fer un seguiment de l’evolució dels seu alumnat. ANTIC CURS Primer contacte amb les eines G Suite for Education aplicades a l’aula
4.5
3.643
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de febrer de 2023

Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Aquesta formació consisteix en aprofundir en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.5
2.734
30 h.
perfil digital

Paquet Google Workspace (amb cupó de certificació)

2 cursos per 120 96

Imatge del curs Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 23 de desembre de 2022

Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education). Aquestes eines ofereixen a l'alumnat diferents tècniques i propostes per utilitzar durant el seu camí educatiu i serveix al personal docent dels diferents centres per organitzar, programar i fer un seguiment de l’evolució dels seu alumnat. ANTIC CURS Primer contacte amb les eines G Suite for Education aplicades a l’aula
4.5
3.643
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

del 2 al 23 de gener de 2023

Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Aquesta formació consisteix en aprofundir en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.5
2.734
30 h.
perfil digital