Consulta la nostra oferta de paquets

Paquet Digital per només 170 € 145 €

perfil digital


Imatge Primer contacte amb les eines G Suite for Education aplicades a l'aula
Primer contacte amb les eines G Suite for Education aplicades a l'aula

del 3 al 24 de març

30 hores

La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (G Suite for Education). Aquestes eines permeten brind...

Imatge Progressar en el treball amb les eines G Suite for Education aplicades a l'aula
Progressar en el treball amb les eines G Suite for Education aplicades a l'aula

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Aquesta formació consisteix en l’aprofundiment de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (G Suite for Education). En aquest curs s’aprofundeix en aquestes eines, brindant...

Imatge Eines digitals
Eines digitals

del 3 al 24 de maig

30 hores

Al curs Eines digitals aprendràs què és i com s’utilitza un blog, un Kahoot! i un portafolis digital. Aquests tres recursos es treballaran dins de l’àmbit escolar i com a eina educativa. Entre tots i ...

Paquet Biblioteca per només 140 € 120 €

perfil biblioteca


Imatge Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

del 3 al 31 de març

40 hores

Es presenta el procés de l’adquisició de la lectura i l’educació emocional per després endinsar-nos al món de la literatura infantil i juvenil per treballar la gestió de les emocions.

Imatge Biblioteca escolar i animació de la lectura
Biblioteca escolar i animació de la lectura

de l'1 al 29 d'abril

40 hores

Es treballa el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i es reflexiona sobre la importància d’adquirir un hàbit lector a través d’activitats d’animació lectora.

Paquet Diversitat 1 per només 150 € 130 €

perfil diversitat


Imatge Treballem l'educació emocional
Treballem l'educació emocional

del 3 al 24 de març

30 hores

Es treballa la importància de les emocions com un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia, treballant-les amb alumnes, docents i famílies.

Imatge Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Es treballa el sistema educatiu inclusiu i les mesures i suports d’atenció a la diversitat disponibles. Es fa una explicació dels perfils d’alumnes amb NESE per facilitar la detecció i la intervenció.

Imatge Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples

del 3 al 24 de maig

30 hores

Es proporcionen indicadors per conèixer les bases teòriques i objectius de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples per detectar la diversitat i proporcionar recursos i estratègies per atendre-les.

Paquet Diversitat 2 per només 150 € 130 €

perfil diversitat


Imatge Atenció a la diversitat: Altes capacitats
Atenció a la diversitat: Altes capacitats

del 3 al 24 de març

30 hores

Comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per promoure l’educació inclusiva. S’ofereixen recursos per potenciar les capacitats.

Imatge Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

S’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins l’aula i dels centres educatius.

Imatge Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH
Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH

del 3 al 24 de maig

30 hores

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

Paquet Plàstica per només 100 € 90 €

perfil plàstica


Imatge Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa

del 3 al 24 de març

30 hores

Es dota el docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica i s’impulsa la transversalitat de l’àrea i els canvis en el rol del mestre projectant una nova mirada educativa.

Imatge Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Es dota l’alumne d’estratègies, recursos i coneixements per afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.

Paquet Metodologies per només 100 € 90 €


Imatge Aprenentatge basat en projectes
Aprenentatge basat en projectes

del 3 al 24 de març

30 hores

Introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les característiques, el disseny i l’avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial a tots els nivells.

Imatge Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa
Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

S’acompanya el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa i afavorint la creació d’una educació innovadora i de qualitat.

AICLE Primària per només 240 € 210 €

perfil AICLE


Imatge Iniciació a la metodologia AICLE per a primària
Iniciació a la metodologia AICLE per a primària

del 3 al 24 de març

30 hores

Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.

Imatge Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària
Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.

Imatge Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

del 3 al 24 de maig

30 hores

Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.

AICLE Secundària per només 240 € 210 €

perfil AICLE


Imatge Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària
Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària

del 3 al 24 de març

30 hores

Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.

Imatge Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària
Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.

Imatge Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

del 3 al 24 de maig

30 hores

Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.

Paquet Infantil per només 150 € 130 €


Imatge Mindfulness a l'aula
Mindfulness a l'aula

del 3 al 24 de març

30 hores

Formar docents per utilitzar el Mindfulness per afavorir l’aprenentatge. Treballar els beneficis de la seva pràctica i la influència en educació emocional. S’ofereixen eines per introduir-la a l’aula.

Imatge Psicomotricitat
Psicomotricitat

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Formar docents d’educació infantil per treballar la psicomotricitat. S'obtindran eines i estratègies per desenvolupar sessions psicomotrius per treballar la descoberta d’un mateix i dels altres.

Imatge La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes
La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes

del 3 al 24 de maig

30 hores

Donar a conèixer principis bàsics i característiques de la metodologia Montessori. Es reflexiona sobre els avantatges i es fa una aproximació als continguts i materials per iniciar-se en la pràctica.

Anglès A1 per només 100 € 90 €


Imatge Anglès Nivell A1-1
Anglès Nivell A1-1

del 3 al 24 de març

30 hores

Primera part del nivell A1. Es desenvolupen habilitats i competències comunicatives inicials de la llengua anglesa per començar a expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions de poca complexitat.

Imatge Anglès Nivell A1-2
Anglès Nivell A1-2

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Segona part del nivell A1. Es desenvolupen habilitats i competències comunicatives inicials de la llengua anglesa per començar a expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions de poca complexitat.

Anglès A2 per només 100 € 90 €


Imatge Anglès Nivell A2-1
Anglès Nivell A2-1

del 3 al 24 de març

30 hores

Primera part del nivell A2. Es consoliden habilitats i competències comunicatives per començar a sentir-nos més segurs i expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una complexitat baixa.

Imatge Anglès Nivell A2-2
Anglès Nivell A2-2

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Segona part del nivell A2. Es consoliden habilitats i competències comunicatives per començar a sentir-nos més segurs i expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una complexitat baixa.

Anglès B1 per només 150 € 130 €


Imatge Anglès Nivell B1-1
Anglès Nivell B1-1

del 3 al 24 de març

30 hores

Primera part del nivell B1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos autònomament i comprendre-la en situacions de dificultat mitjana.

Imatge Anglès Nivell B1-2
Anglès Nivell B1-2

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Segona part del nivell B1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos autònomament i comprendre-la en situacions de dificultat mitjana.

Imatge Anglès Nivell B1-3
Anglès Nivell B1-3

del 3 al 24 de maig

30 hores

Tercera part del nivell B1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos-hi autònomament i comprendre-la en situacions de dificultat mitjana.

Anglès B2 per només 150 € 130 €


Imatge Anglès Nivell B2-1
Anglès Nivell B2-1

del 3 al 24 de març

30 hores

Primera part del nivell B2. Es consoliden i practiquen les habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana.

Imatge Anglès Nivell B2-2
Anglès Nivell B2-2

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Segona part del nivell B2. Es consoliden i practiquen les habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana.

Imatge Anglès Nivell B2-3
Anglès Nivell B2-3

del 3 al 24 de maig

30 hores

Tercera part del nivell B2. Es consoliden i practiquen les habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana.

Anglès C1 per només 150 € 130 €


Imatge Anglès Nivell C1-1
Anglès Nivell C1-1

del 3 al 24 de març

30 hores

Primera part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.

Imatge Anglès Nivell C1-2
Anglès Nivell C1-2

de l'1 al 22 d'abril

30 hores

Segona part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.

Imatge Anglès Nivell C1-3
Anglès Nivell C1-3

del 3 al 24 de maig

30 hores

Tercera part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.