Consulta la nostra oferta de paquets

Paquet Google Workspace (amb cupó de certificació)

2 cursos per 120 108

Imatge del curs Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education). Aquestes eines ofereixen a l'alumnat diferents tècniques i propostes per utilitzar durant el seu camí educatiu i serveix al personal docent dels diferents centres per organitzar, programar i fer un seguiment de l’evolució dels seu alumnat. ANTIC CURS Primer contacte amb les eines G Suite for Education aplicades a l’aula
4.5
2.935
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Aquesta formació consisteix en aprofundir en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.5
2.004
30 h.

Paquet diversitat: atenció individualitzada

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura
L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn d’aprenentatge específic de la lectura.
4.6
1.368
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
L’objectiu principal del curs és aprofundir en la comprensió del funcionament cognitiu, social i emocional de l’alumnat amb TEA i proporcionar estratègies i pautes d’actuació directa a l’aula. Pretén donar a conèixer eines i recursos per adaptar l’entorn escolar, elaborar respostes educatives individuals i garantir l’accés i la participació a nivell acadèmic i social d’aquest alumnat.
4.5
2.178
30 h.
Imatge del curs Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH

del 3 al 24 d'octubre de 2022

Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH
L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global de les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).
4.5
1.958
30 h.

Paquet Diversitat: ser, participar i aprendre

3 cursos per 160 130

Imatge del curs Treballem l'educació emocional

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Treballem l'educació emocional
En aquest curs es treballa la importància de les emocions durant l’escolaritat dels i les alumnes, ja que és un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia. A més de fer una petita introducció de l’educació emocional, es presenta com treballar-la amb l'alumnat així com amb el personal docent i les famílies. Per tal d’aprofundir en l’educació de les emocions, les activitats s’estructuren segons el desenvolupament dels i les alumnes i es proporcionen diferents recursos per treballar-les.
4.5
9.153
30 h.
Imatge del curs Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius
El curs fa reflexionar al personal docent sobre les pràctiques sexistes presents en el dia a dia de les aules i oferir recursos i estratègies per treballar unes relacions afectives i sexuals respectuoses entre l’alumnat. D’aquesta manera, focalitzar en la prevenció de la violència masclista i una societat lliure d’estereotips.
4.6
1.433
30 h.
Imatge del curs Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples

del 3 al 24 d'octubre de 2022

Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
Amb aquest curs volem treballar les intel·ligències múltiples, ja que els estils d’aprenentatge predominants de l’alumnat poden interferir en els processos per aprendre. Per aquest motiu, aquest curs pretén proporcionar un seguit d’indicadors que permetin conèixer les bases teòriques i els objectius de la teoria de les intel·ligències múltiples, detectar la diversitat d’intel·ligències a l’aula i proporcionar recursos i estratègies per dissenyar plans de treball que atenguin la diversitat d’intel·ligències.
4.5
7.257
30 h.

Paquet diversitat: acompanyar l'alumnat i gestionar l'aula

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
L’objectiu principal d’aquest curs és donar a conèixer les característiques que presenta un sistema educatiu inclusiu, exposar les mesures i els suports d’atenció a la diversitat disponibles per aplicar a l’aula i al centre i explicar els diferents perfils d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) amb les pautes i estratègies per facilitar-ne la detecció i la intervenció educativa.
4.5
5.292
30 h.
Imatge del curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Atenció a la diversitat: Altes capacitats
Comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per promoure l’educació inclusiva i s’ofereixen recursos per potenciar les capacitats.
4.5
7.134
30 h.
Imatge del curs Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius

del 3 al 24 d'octubre de 2022

Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
En aquest curs s’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins de l’aula i dels centres educatius. S’aprofundeix en la gestió del trastorn greu de conducta de l’alumnat des d’una actitud empàtica del personal docent i es treballa en la salut emocional del professorat, per a la qual cosa es proporcionen eines i recursos.
4.4
6.218
30 h.

Paquet Literatura

2 cursos per 140 120

Imatge del curs L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària

de l'1 al 29 de juliol de 2022

L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària
L’objectiu principal del curs és acompanyar al docent en el procés de selecció de llibres de qualitat i oferir estratègies per apropar-los als alumnes a través de la seva lectura.
4.5
424
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

de l'1 al 29 de setembre de 2022

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
L’objectiu principal del curs és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.
4.5
5.002
40 h.

Paquet Animació a la lectura

2 cursos per 140 120

Imatge del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura

de l'1 al 29 de juliol de 2022

Biblioteca escolar i animació de la lectura
L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.
4.5
4.126
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària

de l'1 al 29 de setembre de 2022

L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària
L’objectiu principal del curs és acompanyar al docent en el procés de selecció de llibres de qualitat i oferir estratègies per apropar-los als alumnes a través de la seva lectura.
4.5
424
40 h.

Paquet Biblioteca

2 cursos per 140 120

Imatge del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura

de l'1 al 29 de juliol de 2022

Biblioteca escolar i animació de la lectura
L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.
4.5
4.126
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

de l'1 al 29 de setembre de 2022

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
L’objectiu principal del curs és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.
4.5
5.002
40 h.

AICLE Primària

3 cursos per 240 210

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a primària

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Iniciació a la metodologia AICLE per a primària
Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.
4.4
2.658
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària
Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.
4.4
2.286
30 h.
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

del 3 al 24 d'octubre de 2022

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.
4.4
3.571
30 h.

AICLE Secundària

3 cursos per 240 210

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària
Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.
4.4
2.498
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària
Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.
4.4
2.097
30 h.
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

del 3 al 24 d'octubre de 2022

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.
4.4
3.571
30 h.

Paquet Plàstica

2 cursos per 100 90

Imatge del curs Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
L’objectiu principal del curs és dotar el personal docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica a l’aula i impulsar la transversalitat de l’àrea i els canvis en el rol del mestre o de la mestra. La finalitat del curs consisteix en una nova mirada educativa sobre l’expressió plàstica a les institucions escolars, en aquest cas centrada en l’educació infantil i primària, per dotar el personal docent d’eines i recursos per la seva aplicació a l’aula.
4.4
4.265
30 h.
perfil plàstica
Imatge del curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
L’objectiu principal del curs és dotar l’alumnat d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.
4.4
4.148
30 h.

Paquet Digital

3 cursos per 170 145

Imatge del curs Ús competent de la tecnologia digital a l'aula

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Ús competent de la tecnologia digital a l'aula
Davant la realitat tecnològica que vivim a la societat actual, és necessari com a docents disposar d’eines i recursos que permetin no només utilitzar la tecnologia digital a l’aula, sinó que ens possibilitin fer-la servir de manera efectiva i eficaç per aconseguir els propòsits que volem assolir amb el nostre alumnat.
4.5
1.476
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education). Aquestes eines ofereixen a l'alumnat diferents tècniques i propostes per utilitzar durant el seu camí educatiu i serveix al personal docent dels diferents centres per organitzar, programar i fer un seguiment de l’evolució dels seu alumnat. ANTIC CURS Primer contacte amb les eines G Suite for Education aplicades a l’aula
4.5
2.935
30 h.
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

del 3 al 24 d'octubre de 2022

Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Aquesta formació consisteix en aprofundir en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.5
2.004
30 h.

Anglès A1

2 cursos per 100 90

Imatge del curs Anglès Nivell A1-1

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Anglès Nivell A1-1
Primera part del nivell A1. Es desenvolupen habilitats i competències comunicatives inicials de la llengua anglesa per començar a expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions de poca complexitat.
4.4
839
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell A1-2

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Anglès Nivell A1-2
Segona part del nivell A1. Es desenvolupen habilitats i competències comunicatives inicials de la llengua anglesa per començar a expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions de poca complexitat.
4.3
417
30 h.

Anglès A2

2 cursos per 100 90

Imatge del curs Anglès Nivell A2-1

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Anglès Nivell A2-1
Primera part del nivell A2. Es consoliden habilitats i competències comunicatives per començar a sentir-nos més segurs i expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una complexitat baixa.
4.2
557
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell A2-2

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Anglès Nivell A2-2
Segona part del nivell A2. Es consoliden habilitats i competències comunicatives per començar a sentir-nos més segurs i expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una complexitat baixa.
4.4
465
30 h.

Anglès B1

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Anglès Nivell B1-1

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Anglès Nivell B1-1
Primera part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.2
974
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B1-2

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Anglès Nivell B1-2
Segona part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.4
545
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B1-3

del 3 al 24 d'octubre de 2022

Anglès Nivell B1-3
Tercera part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos-hi autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.3
477
30 h.

Anglès B2

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Anglès Nivell B2-1

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Anglès Nivell B2-1
Primera part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.3
934
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B2-2

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Anglès Nivell B2-2
Segona part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.3
627
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B2-3

del 3 al 24 d'octubre de 2022

Anglès Nivell B2-3
Tercera part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.4
586
30 h.

Anglès C1

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Anglès Nivell C1-1

de l'1 al 22 de juliol de 2022

Anglès Nivell C1-1
Primera part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.2
736
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell C1-2

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Anglès Nivell C1-2
Segona part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.4
302
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell C1-3

del 3 al 24 d'octubre de 2022

Anglès Nivell C1-3
Tercera part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.4
279
30 h.