Paquet diversitat: acompanyar l'alumnat i gestionar l'aula

3 cursos, 90 hores de formació, per només 170 150

Completa el perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat amb l’objectiu d’afavorir la participació de tots els alumnes en les activitats habituals d’aula i de centre.

Imatge del curs Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

de l'1 al 25 de juny de 2024

L’objectiu principal d’aquest curs és donar a conèixer les característiques que presenta un sistema educatiu inclusiu, oferir quines són les mesures i suports d’atenció a la diversitat disponibles per aplicar a l’aula i al centre, i explicar els diferents perfils d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) amb les pautes i estratègies per facilitar la detecció i la intervenció educativa.
4.5
6.635
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats
Atenció a la diversitat: Altes capacitats

de l'1 al 22 de juliol de 2024

L’objectiu principal d’aquest curs és comprendre què implica tenir altes capacitats intel·lectuals (ACI) en les àrees cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per poder promoure l’educació inclusiva malgrat la variabilitat individual.
4.5
8.215
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius

del 2 al 23 de setembre de 2024

En aquest curs s’analitzen les causes dels trastorns greus de conducta i les conductes conflictives i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquests trastorns de conducta i els comportaments conflictius i violents als centres educatius. També s’aprofundeix en la gestió dels conflictes i es treballa en la pròpia salut emocional, per a la qual cosa es proporcionen eines i recursos.
4.5
8.009
30 h.
Matricular-m'hi »