Paquet diversitat: acompanyar l'alumnat i gestionar l'aula per 145€

Completa el perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat amb l’objectiu d’afavorir la participació de tots els alumnes en les activitats habituals d’aula i de centre. Aquest primer paquet de diversitat dona accés a tres cursos per 145€ (preu habitual 165€).

Imatge del curs Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

de l'1 al 22 de setembre de 2022

Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
L’objectiu principal d’aquest curs és donar a conèixer les característiques que presenta un sistema educatiu inclusiu, exposar les mesures i els suports d’atenció a la diversitat disponibles per aplicar a l’aula i al centre i explicar els diferents perfils d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) amb les pautes i estratègies per facilitar-ne la detecció i la intervenció educativa.
4.5
5.623
30 h.
Imatge del curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats

del 3 al 24 d'octubre de 2022

Atenció a la diversitat: Altes capacitats
Comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per promoure l’educació inclusiva i s’ofereixen recursos per potenciar les capacitats.
4.5
7.343
30 h.
Imatge del curs Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius

del 2 al 23 de novembre de 2022

Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
En aquest curs s’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins de l’aula i dels centres educatius. S’aprofundeix en la gestió del trastorn greu de conducta de l’alumnat des d’una actitud empàtica del personal docent i es treballa en la salut emocional del professorat, per a la qual cosa es proporcionen eines i recursos.
4.4
6.674
30 h.
No deixis escapar aquest descompte i amplia la teva formació!
Matricular-m'hi »