Cyber Monday
Del 26 al 28 de novembre fes servir el codi CYBERSOMDOCENTS per aconseguir un 10% de descompte

Mediació escolar: habilitats per gestionar conflictes en l'àmbit educatiu

La mediació escolar consisteix a treballar AMB l'altra persona i no CONTRA l'altra persona, buscant una manera pacífica i equitativa de resoldre els conflictes als centres educatius.

Nou
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Mediació escolar: habilitats per gestionar conflictes en l'àmbit educatiu

El conflicte forma part de qualsevol interacció entre persones i la forma que els gestionem té un impacte en la nostra percepció de benestar personal i social. Quan gestionem conflictes, no només estem buscant solucions a una situació estressant i de malestar, sinó que també poden obrir espai per a l’aprenentatge i el creixement personal. La clau està en com els afrontem i els recursos que tenim.

L’objectiu del curs és proporcionar recursos i habilitats de gestió de conflictes als i les docents a través de la mediació, tant per acompanyar l’alumnat en la gestió constructiva de conflictes com per gestionar situacions complexes amb les famílies. A més, part d’aquests recursos també es podran aplicar a l’aula per entrenar les habilitats de gestió de conflictes de l’alumnat.

Durant el curs es treballarà amb reflexions i activitats pràctiques, a partir de casos reals de mediació escolar. El contingut proposat tindrà aplicació directa a les aules, entrenant habilitats d’anàlisi de conflictes, i fortaleses personals com la intel·ligència social i emocional.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Adquirir eines per gestionar els conflictes del dia a dia del centre de forma efectiva.

 • Promoure l’afrontament constructiu de conflictes i la convivència al centre educatiu.

 • Promoure l’autonomia, la responsabilitat i la motivació.

 • Entrenar competències socials i emocionals a nivell personal i per aplicar-ho amb l’alumnat.

 • Adquirir coneixements i recursos per promoure el benestar a la comunitat educativa.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Familiaritzant-nos amb el conflicte

  • Comencem el recorregut: definició i etapes del conflicte

  • Perspectiva i tipus de conflictes: Tipus de conflicte - L’anàlisi del conflicte (Elements del conflicte. El model «PPP», La piràmide PIN, Model d’escalada de Glasl: etapes i possibles intervencions, El conflicte de grup)

  • Estils d’afrontament i la seva relació amb el benestar personal i social

  • L’impacte dels programes de mediació escolar

  • La mediació com a prevenció

 • Mòdul 2. Emoció i conflicte

  • El marc: definició i tipus d’emocions: Què són - Tipus d’emocions - La funció de les emocions

  • El paper de les emocions en el conflicte i el tipus d’afrontament: Facilitar compromís i col·laboració: intel·ligència emocional - Facilitar col·laboració i compromís: el clima a l’aula

  • La gestió d’emocions difícils: prevenció i intervenció: Abans, prevenció - Durant, intervenció (ràbia i por) - Empatia

  • Emocions, benestar i aprenentatge

 • Mòdul 3. Mediació entre iguals

  • Mediació. Principis i procés

  • Capsa d’eines de la persona mediadora: Escolta activa - Formulació de preguntes - Emocions i empatia - Més eines mediadores: caucus, resumir, reflectir, parafrasejar i reformular - La generació d’acords - La gestió del poder durant la mediació

  • Aplicació de la mediació. Casos pràctics: Cas entre amics: Enric i Jaume - Cas en un aula amb alta conflictivitat: Kilian i Carla - Cas extra: conflicte a la classe d’anglès

 • Mòdul 4. Habilitats i recursos per la prevenció i la gestió de conflictes família-centre educatiu

  • La relació família-escola: Conflicte i família

  • Prevenció: Relació entre tutor/a i família - Relació entre centre i família

  • Aplicant la capsa d’eines mediadores en la relació amb famílies: Anàlisi - Baixos cognitius - La comunicació amb les famílies (Barreres de comunicació, Assertivitat i comunicació no violenta, El problema de l’idioma, La gestió de famílies separades)

  • Casos pràctics: Cas 1. Sílvia i Mireia - Cas 2. Mvent el focus, de conflicte amb l’escola a conflicte a la família - Cas 3. Conflicte famílies-tutora i centre - Cas 4. La salut (mental) i afrontament de conflictes

Cursos relacionats