Política de protecció de dades


Mitjançant el present comunicat SomDocents Proyectos Educativos, S.L, posa en coneixement dels consumidors i usuaris del lloc web https://somdocents.com la seva política de protecció de dades de caràcter personal, per als usuaris determinen lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar a SomDocents Proyectos Educativos S.L les dades personals que se’ls requereixi per a la prestació de serveis o en el seu cas la venda de productes i per a la contestació de consultes, registre o emplenament de qualsevol dels nostres formularis de dades en línia.

SomDocents Proyectos Educativos S.L, es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En aquests casos, SomDocents Proyectos Educativos anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de forma lleial i lícita respectant els drets recollits a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), a la seva normativa de desenvolupament (RLOPD) i al RGPD de la Unió Europea.

Responsable

Identitat: SomDocents Proyectos Educativos, S.L. - CIF: B66267030
Dir. postal: Carrer de Sant Joan, 23, 1r 1ra, 08202 Sabadell, Barcelona
Correu electrònic: somdocents@somdocents.com
Delegat de Protecció de Dades: Contacte DPD.: somdocents@somdocents.com

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SomDocents Proyectos Educativos, S.L tractem la informació que ens faciliten les persones amb el fi de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciten i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès d’acord amb els seus interessos, elaborarem un “perfil comercial”, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades d’acord amb dit perfil.

A més d’enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà (postal, electrònic o telefònic) sobre els diversos serveis i productes que presta SomDocents Proyectos Educativos S.L, consentint vostè de forma expressa.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per a l’interessat a partir de l’última confirmació d’interès.

Legitimació

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és l’execució de la matriculació d’algun dels cursos que figuren al nostre catàleg de cursos. L’oferta prospectiva de cursos i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, en el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a facilitar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la impossibilitat de prestar-li el servei sol·licitat o en el seu cas el producte contractat. L’usuari que faciliti les seves dades haurà de comunicar al responsable del tractament qualsevol canvi en les seves dades. L’usuari que faciliti dades personals sobre altra persona, hi haurà ell mateix, en el seu cas, informar el titular de les dades el que estableix la present Política de Privacitat.

En conseqüència, els usuaris que faciliten dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos al fitxer automatitzat Gestió Escolar de què és responsable SomDocents Proyectos Educativos S.L per a les finalitats especificades anteriorment.

Destinataris

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Conforme a la LOPD l’informem que les dades subministrades per vostè passen a formar part del fitxer Gestió Escolar de SomDocents Proyectos Educativos S.L, sent l’únic destinatari de la informació subministrada.

SomDocents Proyectos Educativos, S.L contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació al núvol” a través de LOADING.

Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SomDocents Proyectos Educativos, S.L estem tractant dades personals que ens concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SomDocents Proyectos Educativos, S.L deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiós, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Procedència

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SomDocents Proyectos Educativos, S.L procedeixen exclusivament de la recollida de dades a l’hora de realitzar la matriculació a alguns dels nostres cursos oferits. I aquelles dades recopilades a través de consultes realitzades.

Les categories de dades que es tractaran són:

  • Dades d’identificació
  • Adreces postals o electròniques
  • Informació comercial
  • No es tracten dades especialment protegides

Enviament de comunicacions informatives

Respecte a l’enviament de comunicacions informatives via correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, donat que l’adreça de correu electrònic de l’usuari és una dada de caràcter personal, mitjançant la seva recollida al formulari de dades en línia l’usuari autoritza expressament a SomDocents Proyectos Educativos S.L el seu tractament per a l’enviament de comunicacions comercials o promocionals dels seus productes i serveis.Tanmateix, vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions informatives amb la simple notificació a la nostra adreça de correu electrònic somdocents@somdocents.com.