Acreditar perfils professionals amb SomDocents


De les activitats formatives d'aquest curs 2022-2023, actualitzat a data 28 d'abril de 2023, ja tenim més de 348 activitats formatives del curs 2022-23 incloses a l'aplicatiu del Departament d’Educació que compten per acreditar perfils. Pots consultar tots els cursos de SomDocents que activen perfils professionals, amb els codis de reconeixement.

Perfil de competència digital docent:

Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat:

Perfil d'educació visual i plàstica:

Perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat:

Perfil d'immersió i suport lingüístic:

Perfil de Lectura i biblioteca escolar:

Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE):

CURSOS DE FORMACIÓ QUE EN EDICIONS ANTERIORS HAN ACREDITAT PERFILS

Podeu consultar tots els cursos de SomDocents que activen perfils professionals, de cada curs escolar, amb els codis de reconeixement:

Cursos de SomDocents del curs 2021-22 que activen perfils professionals.

Cursos de SomDocents del curs 2020-21 que activen perfils professionals.

Cursos de SomDocents del curs 2019-20 que activen perfils professionals.

Cursos de SomDocents del curs 2018-19 que activen perfils professionals.

Cursos de Somdocents anteriors a setembre de 2018 que activen perfils professionals.

Perfil d'educació visual i plàstica:

Perfil de Lectura i biblioteca escolar:

Perfil d'immersió i suport lingüístic:

Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat:

Perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat:

Perfil de competència digital docent:

Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE):

NORMATIVA

Segons la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics depenents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los, són necessaris uns requisits per poder acreditar que es tenen uns determinats perfils professionals.

Modificació: RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Nova resolució: RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d'Educació.

COM ACREDITAR ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Si es reuneixen els requisits, el Departament d'Educació ha d’acreditar els perfils sense ser necessari fer cap sol·licitud. Podeu consultar les vostres activitats formatives i els perfils associats al portal ATRI.

Si no s’ha obtingut l’acreditació de manera automàtica, es pot demanar a través d'una sol·licitud i la documentació requerida per a cada perfil professional.

COM PUC SABER QUINS CURSOS ACTIVEN ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Al portal de centre del Departament d'Educació teniu accés a l'aplicatiu per consultar la llista de cursos de formació i programes d’innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l’acreditació de cadascun dels perfils professionals.

PERFILS I REQUISITS
Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
Competència digital docent
Atenció a la diversitat de l’alumnat
Gestió de projectes i serveis de formació professional
Lectura i biblioteca escolar
Immersió i suport lingüístic
Educació visual i plàstica
Metodologies amb enfocament globalitzat

Estem treballant per oferir nous cursos que activin perfils professionals.

Vols estar informat?

Segueix-nos

Facebook logo Twitter logo Instagram logo Pinterest logo Wordpress logo

Tens dubtes?

Consulta les nostres FAQS