Cyber Monday
Del 26 al 28 de novembre fes servir el codi CYBERSOMDOCENTS per aconseguir un 10% de descompte

Educació física activa i competencial

«L’educació física és la ciència raonada dels nostres moviments i de les seves relacions amb els nostres sentits, la nostra intel·ligència, els nostres hàbits i el desenvolupament de les nostres facultats», Francisco Amorós (pedagog i un dels fundadors de l’Educació Física).

Nou
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Cristina Vidal

 • Reconegut Departament Educació

L'educació física ha estat sotmesa a canvis continus des dels seus inicis, ja sigui per modificacions de les institucions en l'àmbit curricular com per la necessitat d'adaptar-se a una realitat contínuament canviant, cada cop més enfocada a construir una societat crítica i competent.

És per això que, l'objectiu d'aquesta formació és dotar els i les docents d'eines i recursos per implementar una educació física competencial, des d'un enfocament globalitzador que afavoreixi l'aprenentatge significatiu dels i de les alumnes i la seva consolidació al llarg de la vida, posant l'accent en l'adquisició d'hàbits saludables.

Aquest curs proporciona estratègies i exemples pràctics per aconseguir que els i les estudiants siguin els i les principals protagonistes en la construcció dels seus aprenentatges, convertint-se en agents actius en tot el procés, mitjançant l'aplicació de metodologies actives i sense perdre de vista la competència motriu com a eix vertebrador.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Facilitar estratègies per afrontar l’educació física des d’una perspectiva competencial.

 • Conèixer i aplicar les metodologies actives que es poden aplicar a l’Educació Física i que permeten afavorir la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge.

 • Conèixer la situació actual de l'educació física i les seves perspectives de futur.

 • Proporcionar eines per a la integració d’hàbits saludables en el nostre alumnat des de l’àmbit de l’educació física.

 • Proporcionar eines per aconseguir una educació física inclusiva atenent a la diversitat de l’aula.

 • Adquirir recursos per afrontar el repte d’impartir classes d’educació física.

 • Conèixer els elements configuradors de l’educació física.

 • Promoure una educació física més activa i afavorir entorns educatius amb més possibilitats per desenvolupar conductes actives en l’alumnat.

 • Fomentar la importància i necessitat d'adquirir l'hàbit de la pràctica regular d'activitat física en infants i adolescents.

Continguts del curs

 • Mòdul 1.  Cap a una educació física competencial

  • Aproximació al concepte d’educació física: Evolució del concepte d’educació física - Àmbits d’actuació de l’educació física en el context educatiu actual

  • L’educació física i el currículum: L’educació física a primària i a secundària - Educació física i Competències Clau

  • Elements configuradors de l’àrea d’educació física: Capacitats físiques bàsiques - Capacitats perceptiu-motrius - habilitats i destreses motrius - Joc - Esports individuals i col·lectius

  • Estratègies per afavorir el protagonisme de l’alumnat en el procés d’aprenentatge

 • Mòdul 2. Una educació física orientada a la salut

  • Model d’ensenyament en l’educació física per la salut: Paradigmes educatius i perspectives de promoció de l’activitat física relacionada amb la salut: una perspectiva holística

  • La condició física orientada a la salut: com treballar-la amb el nostre alumnat: La resistència aeròbica - La força i la resistència muscular - La flexibilitat - la composició corporal - Com avaluar la condició física per la salut (Bateria ALPHA-Fitness, Bateria Eurofit, FitnessGram)

  • Estratègies metodològiques per a una educació física més activa: Recomanacions per augmentar el temps de compromís motor del nostre alumnat - Alumnat lesionat: estratègies per afavorir la seva participació a la sessió

  • Promoció d’activitats físiques als centres educatius: Com crear entorns escolars que afavoreixin la pràctica d’activitat física?: Patis actius - Pauses actives - Transport actiu

  • Propostes pràctiques, activitats i recursos per treballar els hàbits saludables amb el nostre alumnat

 • Mòdul 3. Cooperació i reptes a educació física

  • Ús de metodologies actives a educació física: perquè són interessants? 

  • Aprenentatge cooperatiu a EF: Desenvolupament de la cooperació a EF: consideracions prèvies per introduir l’aprenentatge cooperatiu a les classes - El cicle de l’aprenentatge cooperatiu

  • Reptes físics cooperatius: Components dels reptes físics cooperatius - Creació de reptes desde cero - Com organitzar una classe amb reptes físics cooperatius? - Dificultats a l’hora d’aplicar els reptes físics cooperatius

  • Com avaluar l’aprenentatge amb reptes físics cooperatius

 • Mòdul 4. Educació física i diversitat

  • Conductes disruptives a la classe d’educació física

  • Intervenció educativa amb l’alumnat amb TDAH a les classes d’educació física

  • Intervenció educativa amb l’alumnat amb TEA a les classes d’educació física

  • Coeducació

  • Educació Intercultural

  • Educació envers les persones amb discapacitat: Orientacions didàctiques per afavorir la inclusió de l’alumnat amb discapacitats motores - Orientacions didàctiques per afavorir la inclusió de l’alumnat amb discapacitats psíquiques - Orientacions didàctiques per afavorir la inclusió de l’alumnat amb discapacitats sensorials - Propostes d’activitats per afavorir la inclusió de l’alumnat amb discapacitat

  • Especialista en educació física. El paper docent a la pròpia àrea. Influència més enllà de la matèria. Interdisciplinarietat