Educació física activa i competencial

«L’educació física és la ciència raonada dels nostres moviments i de les seves relacions amb els nostres sentits, la nostra intel·ligència, els nostres hàbits i el desenvolupament de les nostres facultats», Francisco Amorós (pedagog i un dels fundadors de l’educació física).

4.5

(11 opinions)

252

252 docents formats

Imatge del curs Educació física activa i competencial
75
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Cristina Vidal

 • Reconegut Departament Educació

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Cristina Vidal

 • Reconegut Departament Educació

L’educació física ha estat sotmesa a canvis continus des dels seus inicis, ja sigui per modificacions de les institucions en l’àmbit curricular com per la necessitat d’adaptar-se a una realitat contínuament canviant, cada cop més enfocada a construir una societat crítica i competent.

És per això que l’objectiu d’aquesta formació és dotar els i les docents d’eines i recursos per implementar una educació física competencial, des d’un enfocament global que afavoreixi l’aprenentatge significatiu dels i de les alumnes i la seva consolidació al llarg de la vida, posant l’accent en l'adquisició d’hàbits saludables.

Aquest curs proporciona estratègies i exemples pràctics per aconseguir que els i les estudiants siguin els principals protagonistes en la construcció dels seus aprenentatges i que es converteixin agents actius en tot el procés gràcies a l’aplicació de metodologies actives i sense perdre de vista la competència motriu com a eix vertebrador.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Facilitar estratègies per afrontar l’educació física des d’una perspectiva competencial.

 • Conèixer i aplicar les metodologies actives que es poden aplicar a l’educació física i que permeten afavorir la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge.

 • Conèixer la situació actual de l’educació física i les seves perspectives de futur.

 • Proporcionar eines per a la integració d’hàbits saludables en el nostre alumnat des de l’àmbit de l’educació física.

 • Proporcionar eines per aconseguir una educació física inclusiva atenent a la diversitat de l’aula.

 • Adquirir recursos per afrontar el repte d’impartir classes d’educació física.

 • Conèixer els elements que configuren l’educació física.

 • Promoure una educació física més activa i afavorir entorns educatius amb més possibilitats per desenvolupar conductes actives en l’alumnat.

 • Fomentar la importància i la necessitat d’adquirir l’hàbit de la pràctica regular d’activitat física en infants i adolescents.

Continguts del curs

 • Mòdul 1.  Cap a una educació física competencial

  • Aproximació al concepte d’educació física: Evolució del concepte d’educació física - Àmbits d’actuació de l’educació física en el context educatiu actual

  • L’educació física i el nou currículum: L’educació física a primària i secundària - Educació física i les competències clau

  • Elements que configuren l’àrea d’educació física: Capacitats físiques bàsiques - Capacitats perceptives i motrius - Habilitats i destreses motrius - El joc - Esports individuals i col·lectius

  • Els estils d’ensenyament a educació física: estratègies per afavorir el protagonisme de l’alumnat en el procés d’aprenentatge: Estils tradicionals - Estils participatius - Estils individualistes - Estils cognitius - Estils creatius

 • Mòdul 2. Una educació física orientada a la salut

  • Model d’ensenyament en l’educació física per la salut: Paradigmes educatius i perspectives de promoció de l’activitat física relacionada amb la salut: una perspectiva holística

  • La condició física orientada a la salut: com treballar-la amb el nostre alumnat: La resistència aeròbica - La força i la resistència muscular - La flexibilitat - La composició corporal - Com avaluar la condició física per a la salut

  • Estratègies metodològiques per a una educació física més activa: Recomanacions per augmentar el temps de compromís motor del nostre alumnat - Alumnat lesionat: estratègies per afavorir la seva participació a la sessió

  • Promoció de l’activitat física als centres educatius: Com crear entorns escolars que afavoreixin la pràctica d’activitat física?: Patis actius - Pauses actives - Transport actiu

  • Propostes pràctiques, activitats i recursos per treballar els hàbits saludables amb el nostre alumnat

 • Mòdul 3. Cooperació i reptes a educació física

  • Ús de les metodologies actives a educació física: per què són interessants?

  • Aprenentatge cooperatiu a educació física: Desenvolupament de la cooperació a educació física: consideracions prèvies per introduir l’aprenentatge cooperatiu a les classes - El cicle de l’aprenentatge cooperatiu

  • Reptes físics cooperatius: Components dels reptes físics cooperatius - Creació de reptes des de zero - Com organitzar una classe amb reptes físics cooperatius? - Dificultats a l’hora d’aplicar els reptes físics cooperatius

  • Com avaluar l’aprenentatge amb reptes físics cooperatius

 • Mòdul 4. Educació física i diversitat

  • Conductes disruptives a la classe d’educació física

  • Intervenció educativa amb l’alumnat amb TDAH a les classes d’educació física

  • Intervenció educativa amb l’alumnat amb TEA a les classes d’educació física

  • Coeducació

  • Educació intercultural

  • Educació física per a les persones amb diversitat funcional: Orientacions didàctiques per afavorir la inclusió de l’alumnat amb diversitat funcional amb afectacions a nivell motor - Orientacions didàctiques per afavorir la inclusió de l’alumnat amb diversitat funcional amb afectacions a nivell psíquic - Orientacions didàctiques per afavorir la inclusió de l’alumnat amb diversitat funcional amb afectacions a nivell sensorial - Propostes d’activitats per afavorir la inclusió de l’alumnat amb diversitat funcional

  • El paper del docent d’educació física a la pròpia àrea i més enllà de la matèria

Què diuen els nostres alumnes?

 • Jaume Llecha Solà

  M'ha agradat molt tot el curs. M'ha ajudat a reflexionar sobre la meva pràctica docent a l'escola, a refrescar aspectes importants de la matèria i a fer revisió del que estem fent i com ho estem fent per tal d'actualitzar-ho i millorar les nostres programacions. Tots els materials facilitats són molt interessants i tenen activitats i exemples pràctics que són de gran ajuda.

 • Gregorio Sainz Pardo Caraballo

  Molt bona experiència; continguts, actualització, tasques!! Gràcies!

 • Marina

  Curs molt enriquidor i necessari per renovar els coneixements que tenim en matèria metodòligica a EF, des d’una perspectiva competencial i buscant sempre el màxim compromís motor de l’alumnat. Ofereix un bon grapat de recursos, exemples pràctics i tasques adequades i útils que faciliten l’aprenentatge i la posterior aplicació en el nostre context.

 • Ivan lopez

  Molt bon curs, adaptat al nou currículum i en activitats i materials molt interessants.

 • Mª Rosa Lorenzo Vicente

  Un curs ampli amb molta informació. Vaig elegir el curs perque mai hi ha cursos d'EF,ha estat interesant i ben impartit els continguts. Molt bona Feina als professors del curs.

Cursos relacionats