L’objectiu principal d’aquest curs és apropar els docents a la metodologia Montessori. Durant el curs es donaran a conèixer els principis bàsics i les característiques d’aquesta metodologia i reflexionarem sobre els seus avantatges, tant per educació infantil com per educació primària.

Es donaran pautes per a l’organització de l’aula basada en la metodologia Montessori i també es farà una aproximació als continguts i als materials propis del mètode.

A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines per iniciar la pràctica d’aquesta metodologia a l’aula.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer les característiques i principis de la metodologia Montessori.
  • Conèixer les diferències entre la metodologia Montessori i el sistema tradicional.
  • Apropar als docents a l’organització de l’aula, als continguts i als materials propis d’aquesta metodologia.
  • Proporcionar eines i recursos per poder iniciar la pràctica de la metodologia Montessori a l’aula.
  • Formar als docents per utilitzar aquest mètode a l’aula.

Programa de treball

1. Conceptes bàsics de la metodologia Montessori -> Aquest mòdul presenta la figura de Maria Montessori i descriu les diferents etapes del desenvolupament dels infants. També introdueixen els principis didàctics de l’Escola Nova i els principis de la metodologia Montessori per tal de veure les diferències amb l’educació tradicional. Per acabar, s’explica la visió de Montessori sobre l’educació especial.

2. Aplicació de la metodologia Montessori -> Aquest mòdul ens introdueix a la metodologia Montessori per tal de conèixer el seu funcionament, quin és el pla d’estudis, quines àrees treballa i com cal organitzar l’espai.

3. Posada en pràctica -> Aquest tercer i últim mòdul dona als mestres eines per introduir a l’aula com són el joc i els materials propis de la metodologia Montessori, i com poden resoldre els possibles conflictes que puguin sorgir seguint aquest mètode. Un altre punt a destacar que es tracta en aquest tercer mòdul són: les característiques que ha de tenir el docent d’una aula Montessori i què fa que els alumnes reflexionin sobre les seves pròpies característiques.