Cursos d'Anglès


Des de SomDocents oferim cursos d’anglès online.

Per als docents, es tracta de cursos totalment online de 30 hores reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació continuada per al professorat.

Si no ets docent, rebràs un certificat propi tramitat per SomDocents.

Si no saps quin curs s’adapta al teu nivell d’anglès, pots realitzar la prova oficial de nivell d'anglès de Cambridge de forma gratuïta.

0 al 10

Puntuació del test

Key (KET)

Nivell segons Cambridge

Anglès Nivell A1-1
L’anglès és l’idioma més parlat per nombre total de parlants, amb més de dos milions de persones que el tenen com a primera o segona llengua.
4.2
782
30 h.
Anglès Nivell A1-2
L’anglès s’ha difós àmpliament per tot el món i és l’idioma que més gent estudia.
4.4
375
30 h.

11 al 12

Puntuació del test

Key (KET) / Preliminary (PET)

Nivell segons Cambridge

Anglès Nivell A2-1
L’anglès és la llengua oficial de més de seixanta països i més del vuitanta per cent de la informació guardada als ordinadors de tot el món està escrita en anglès.
4.3
521
30 h.
Anglès Nivell A2-2
L’abecedari anglès només té vint-i-sis lletres, però, en canvi, l’anglès té quaranta-quatre sons diferents, i aquest és un dels motius pel qual tenim dificultats amb la pronunciació.
4.3
432
30 h.

13 al 15

Puntuació del test

Preliminary (PET)

Nivell segons Cambridge

Anglès Nivell B1-1
Hi ha uns mil cinc-cents milions de parlants d’anglès al món, cosa que equival al vint per cent de la població mundial.
4.1
903
30 h.
Anglès Nivell B1-2
L’anglès té més paraules que la majoria d’idiomes; actualment s’estima que té un milió de paraules, però s’acostumen a utilitzar només trenta mil paraules.
4.3
498
30 h.
Anglès Nivell B1-3
El noranta per cent dels textos anglesos contenen només mil paraules, de manera que, si aprenem mil paraules, podrem entendre el noranta per cent dels textos.
4.1
441
30 h.

16 al 17

Puntuació del test

Preliminary (PET) / First (FCE)

Nivell segons Cambridge

Anglès Nivell B1-1
Hi ha uns mil cinc-cents milions de parlants d’anglès al món, cosa que equival al vint per cent de la població mundial.
4.1
903
30 h.
Anglès Nivell B1-2
L’anglès té més paraules que la majoria d’idiomes; actualment s’estima que té un milió de paraules, però s’acostumen a utilitzar només trenta mil paraules.
4.3
498
30 h.
Anglès Nivell B1-3
El noranta per cent dels textos anglesos contenen només mil paraules, de manera que, si aprenem mil paraules, podrem entendre el noranta per cent dels textos.
4.1
441
30 h.
Anglès Nivell B2-1
Les dues paraules més comunes en anglès són I i you, és a dir, «jo» i «tu». L’onze per cent del total de la llengua està format només per la lletra e.
4.2
846
30 h.
Anglès Nivell B2-2
La llengua anglesa és una de les més alegres del món, ja que la paraula happy («feliç») s’utilitza tres vegades més que la paraula sad («trist»).
4.1
554
30 h.
Anglès Nivell B2-3
Les paraules month («mes»), orange («taronja»), silver («plata») i purple («morat») no rimen amb cap altra paraula.
4.4
531
30 h.

18 al 19

Puntuació del test

First (FCE)

Nivell segons Cambridge

Anglès Nivell B2-1
Les dues paraules més comunes en anglès són I i you, és a dir, «jo» i «tu». L’onze per cent del total de la llengua està format només per la lletra e.
4.2
846
30 h.
Anglès Nivell B2-2
La llengua anglesa és una de les més alegres del món, ja que la paraula happy («feliç») s’utilitza tres vegades més que la paraula sad («trist»).
4.1
554
30 h.
Anglès Nivell B2-3
Les paraules month («mes»), orange («taronja»), silver («plata») i purple («morat») no rimen amb cap altra paraula.
4.4
531
30 h.

20 al 21

Puntuació del test

First (FCE) / Advanced (CAE)

Nivell segons Cambridge

Anglès Nivell C1-1
L’adjectiu que més s’utilitza en la llengua anglesa és good, que vol dir «bo».
4.1
645
30 h.
Anglès Nivell C1-2
La paraula set és la que té un major nombre de definicions.
4.5
241
30 h.
Anglès Nivell C1-3
El substantiu més utilitzat en la llengua anglesa és time, que significa, «temps, hora, moment…».
4.4
222
30 h.

22

Puntuació del test

Advanced (CAE) / Proficiency (CPE)

Nivell segons Cambridge

Anglès Nivell C1-1
L’adjectiu que més s’utilitza en la llengua anglesa és good, que vol dir «bo».
4.1
645
30 h.
Anglès Nivell C1-2
La paraula set és la que té un major nombre de definicions.
4.5
241
30 h.
Anglès Nivell C1-3
El substantiu més utilitzat en la llengua anglesa és time, que significa, «temps, hora, moment…».
4.4
222
30 h.

23 al 25

Puntuació del test

Proficiency (CPE)

Nivell segons Cambridge

Properament tindrem cursos per aquest nivell ...