Anglès Nivell B2-1

Les dues paraules més comunes en anglès són I i you, és a dir, «jo» i «tu». L’onze per cent del total de la llengua està format només per la lletra e.

4.3

(18 opinions)

1.018

1.018 docents formats

Imatge del curs Anglès Nivell B2-1

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Anglès Nivell B2-1

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B2-1» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives intermèdies en llengua anglesa per tal de fomentar l’autonomia i la gestió pràctica d’aquesta llengua i perquè els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana, centrades en les converses orals i escrites, tant formals com informals. Es tracta de la primera part del curs de nivell B2.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Millorar les habilitats i les competències comunicatives en llengua anglesa.

 • Motivar l’alumne envers l’estudi de la llengua anglesa.

 • Adquirir autonomia i seguretat en la utilització de l’anglès en el dia a dia.

 • Millorar la comunicació de l’alumne amb d’altres persones en llengua anglesa sobre centres d’interès quotidians.

 • Demostrar competències intermèdies en la gestió de les regles gramaticals i en l’estructura de la llengua anglesa.

 • Comprendre el sentit general i particular dels diferents tipus de textos escrits.

 • Dominar la llengua per respondre de manera escrita amb claredat i seguretat.

 • Incrementar el vocabulari en anglès.

Continguts del curs

 • Module 1. Dialogue and dialogue interpretation

  • Direct speech

  • Reported speech: Reported speech of positive and negative sentences - Reported questions - Reported requests - Reported orders - How to use say and tell - Time expressions used in reported speech

 • Module 2. Among friends

  • Question tags: Question tags. Formation - Special cases

  • The Saxon genitive: Singular nouns - Plural nouns ending in -s - Plural nouns not ending in -s - Singular nouns ending in -s - Possessive nouns as part of a phrase - No noun

  • Used to, get used to and be used to: Used to, Be used to, Get used to

 • Module 3. The world upside down

  • The passive voice: Form of the passive voice - Passive sentences with two objects - Personal and impersonal passive - Use of the passive voice

  • Phrasal verbs: Phrasal verbs with get - Phrasal verbs with take - Phrasal verbs with look

  • The Canterville Castle

Cursos relacionats