Anglès Nivell A2-1

L’anglès és la llengua oficial de més de seixanta països i més del vuitanta per cent de la informació guardada als ordinadors de tot el món està escrita en anglès.

4.3

(10 opinions)

584

584 docents formats

Imatge del curs Anglès Nivell A2-1

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Anglès Nivell A2-1

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell A2-1» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin les habilitats i les competències comunicatives bàsiques en llengua anglesa i que se sentin més segurs amb aquesta llengua i comencin a expressar-se i a comprendre-la en situacions d’una complexitat relativament baixa. Es tracta de la primera part del curs de nivell A2.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Millorar les habilitats i les competències comunicatives en llengua anglesa.

 • Motivar l’alumne envers l’estudi de la llengua anglesa.

 • Adquirir uns coneixements bàsics de la llengua anglesa.

 • Comprendre textos en anglès.

 • Redactar textos estructurats en llengua anglesa.

 • Incrementar el vocabulari en anglès.

 • Comprendre i utilitzar l’anglès en converses quotidianes.

Continguts del curs

 • Module 1. Jobs and occupations

  • The verb to be. Present simple vs present continuous: The verb to be in present simple and continuous, statements - The verb to be in present simple and continuous, negative form - The verb to be in present simple and continuous, questions

  • The verb to work. Present simple vs present continuous: The verb to work in present simple and continuous, statements - The verb to work in present simple and continuous, negative form - The verb to work in present simple and continuous, questions

  • The verb to become. Present simple vs present continuous: The verb to become in present simple and continuous, statements - The verb to become in present simple and continuous, negative form - The verb to become in present simple and continuous, questions

 • Module 2. School and studies

  • Present simple vs present continuous: Present simple - Present continuous - Stative verbs

  • Past simple: Past simple, statements - Past simple, negative form - Past simple, questions - Time adverbs used with the past simple

  • School stories: Vocabulary bank: school and studies - Linda Dalton’s story

 • Module 3. We can do it

  • Can and can’t: The modal verb can, statements - The modal verb can, negative form - The modal verb can, questions - The uses of modal verb can

  • Could and couldn’t: The modal verb could, statements - The modal verb could, negative form - The modal verb could, questions - The uses of modal verb could

  • Talking about likes and asking things: The form to like +ing - Vocabulary bank: abilities and personal competences - Vocabulary bank: asking for permission - Vocabulary bank: asking things

Cursos relacionats