Anglès Nivell B2-3

Les paraules month («mes»), orange («taronja»), silver («plata») i purple («morat») no rimen amb cap altra paraula.

4.4

(21 opinions)

664

664 docents formats

Imatge del curs Anglès Nivell B2-3

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria desembre de 2022

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Xisca Prats

 • Reconegut Departament Educació

 • Centre afiliat a Oxford Test of English
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Anglès Nivell B2-3

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B2-3» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives intermèdies-altes en llengua anglesa per tal de fomentar l’autonomia i la gestió pràctica d’aquesta llengua i perquè els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana-alta, centrades en les converses orals i escrites, tant formals com informals. Es tracta de la tercera part del curs de nivell B2.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Millorar les habilitats i les competències comunicatives en llengua anglesa.

 • Motivar l’alumne envers l’estudi de la llengua anglesa.

 • Adquirir autonomia i seguretat en la utilització de l’anglès en el dia a dia.

 • Millorar la comunicació de l’alumne amb d’altres persones en llengua anglesa sobre centres d’interès quotidians.

 • Demostrar competències intermèdies en la gestió de les regles gramaticals i en l’estructura de la llengua anglesa.

 • Comprendre el sentit general i particular dels diferents tipus de textos escrits.

 • Dominar la llengua per respondre de manera escrita amb claredat i seguretat.

 • Incrementar el vocabulari en anglès.

Continguts del curs

 • Module 1. What about…?

  • Verbs + -ing: Passive form of -ing - Noun + -ing clause

  • Usual passive structures: Present simple - Simple past - Present perfect - Present continuous - Past continuous - Future tense - Present passive - Past passive - The structure to be supposed to

  • Preposition stranding

  • Practice of reading, writing and speaking

 • Module 2. Expressing feelings

  • Wish and hope: Expressing wishes - Expressing hope

  • Prefer, would rather: Would prefer - Would rather

  • Afraid to do, afraid of doing

  • Reading and writing practice

 • Module 3. Me, myself and I

  • Myself, by myself and on my own: Intensive pronouns - By myself - On my own

  • Both, either and neither

  • So and such

  • Listening and speaking practice

Cursos relacionats