Resposta als reptes que planteja l’escola actual

L'escola actual planteja molts reptes, un d'ells és el d'oferir accés a una educació de qualitat per a tots els infants i un altre és el canvi de mirada de l'adult cap a l'infant i cap a la manera d'ensenyar.

Curs nou

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Ed. Infantil i Primària

 • Tutoritzat per Jennifer Doncel

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Resposta als reptes que planteja l’escola actual

Ens situem en un curs on el seu primer objectiu és situar a l'alumne en una societat canviant i com l'escola no ha de mantenir-se impermeable ni inherent a l'evolució constant del seu context immediat exterior. Al llarg del curs es fa palès aquesta interacció i relació tan estreta i directa entre escola i societat. Una societat dinàmica, que evoluciona constantment i que aporta noves variables, estímuls a la vida diària escolar. Aquesta situació planteja la necessitat de canviar visions, d'adaptar-se i readaptar-se com a sistema escolar, de fer front als reptes que la societat va deixant entreveure.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conscienciar sobre com l’espai físic transmet clars missatges sobre com serà el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 • Acompanyar el disseny de nous espais educatius amb una visió de l’educació centrada en l’alumne.

 • Abordar un disseny d’espais escolars sota un procés de reflexió que s’adapti als nous reptes de la societat (Covid, NTIC, famílies, atenció a la diversitat….).

 • Sensibilitzar sobre la importància d’adaptar l’organització i la gestió de l’aula per atendre als nous reptes que es plantegen a la societat actual.

 • Analitzar la relació estreta entre societat i escola i empoderar-nos per aportar estratègies a la resolució de nous moments o situacions socials. 

 • Aportar estratègies d’organització i gestió a l’aula adequant-nos al principi de flexibilitat i tenint en compte els interessos i necessitats del grup-classe.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Disseny de nous espais educatius

  • L’aula, l’espai com a transmissor de missatges i motor d’aprenentatge

  • Aportacions teòriques dels processos d’aprenentatge per iniciar un disseny òptim d’espais educatius

  • A l’abordatge d’un disseny òptim de nous espais: Disseny i procés de reflexió, dos variables estretament unides - Criteris i principis bàsics del disseny d’espais educatius

  • El material educatiu: aprofundiment sobre el concepte i la classificació

  • Teoria de les peces soltes i la necessitat de crear espais rics de creativitat

  • Avaluació del disseny de l’espai educatiu: La importància de l’avaluació de l’espai físic de l’aula - El procés d’avaluació de l’ambient d’aprenentatge. Fases per millorar el disseny actual de l’aula - Estratègies i instruments d’avaluació sobre el disseny d’espais educatius

 • Mòdul 2. Organització i gestió de l’aula a través del joc lliure i l’experimentació com a eix vertebrador. Quin ha de ser el rol docent en aquestes noves condicions?

  • El joc i l’experimentació com a motor d’aprenentatge

  • Generació de microespais contemplant el joc i l’experimentació: Espai d’art: l’art del procés. Creació d’un petit atelier - Espai de llengua, comunicació i grafisme - Biblioteca d’aula - Zona d’experimentació i joc sensorial a l’aula - Espai de construcció - Vida pràctica a l’aula - Microespai lògic-matemàtic - Espai físic de joc simbòlic - Espai pel cos i moviment

  • El rol docent a l’escola nova: La comunicació i mirada cap a l’alumne - Com promoure l’autonomia de l’infant - Iniciem el camí cap a la gestió de conflictes - Acompanyar la gestió de les emocions - Els límits com a forma de cura - La importància d’observar i documentar processos

 • Mòdul 3. Múltiples reptes que ens planteja la societat. Com fer-los front?

  • Per una bona escola en temps de coronavirus o com afrontar i adaptar-se a canvis inesperats: Què hauria d'aprendre l'escola de la situació actual? - Acompanyar els alumnes, els docents i les famílies en la nova situació. Gestió de les emocions - Experiències, estratègies i recursos per treballar la situació Covid19 a l'aula - Estratègies de treball per a un possible nou confinament

  • La societat canviant i les noves tecnologies: L'ús de les tecnologies en educació - El rol docent en l'ús de les tecnologies - Aportacions del currículum a l'ús de les NTIC a l'aula - Experiències, estratègies i recursos per incorporar les NTIC a l'aula

  • La família com a part essencial del procés: El concepte de família i les seves transformacions - La relació família-escola i la seva importància en el procés d'ensenyament-aprenentatge - Aportacions curriculars sobre la participació de les famílies - Experiències, estratègies i recursos per promocionar la participació de les famílies

  • L'atenció a la diversitat i la inclusió: La diversitat, cap a un model inclusiu - Què diu el currículum sobre l'atenció a la diversitat - La importància de l'observació i la detecció precoç - Indicadors i senyals d'alerta sobre possibles trastorns - Estratègies i recursos per a l'atenció a la diversitat

Cursos relacionats