Aules inclusives. El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) i el currículum multinivell

La diversitat que hi ha a totes i cadascuna de les aules ens encamina a dissenyar i oferir continguts i activitats flexibles i personalitzats a la realitat de cada alumne i alumna.

4.5

81

81 docents formats

Imatge del curs Aules inclusives. El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) i el currículum multinivell
80
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Infantil i Primària

 • Tutoritzat per Maria Fusté

 • En procés de reconeixement

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Infantil i Primària

 • Tutoritzat per Maria Fusté

 • En procés de reconeixement

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Aules inclusives. El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) i el currículum multinivell

El curs té com a objectiu apropar al personal docent una nova estratègia metodològica per poder introduir a l’aula el disseny universal de l’aprenentatge. El currículum multinivell, que uneix el disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) amb la taxonomia de Bloom, ens permetrà que alumnes d’una mateixa aula amb diferents nivells curriculars se sentin part del mateix equip i que el clima sigui de benestar social i personal.

Veurem que, gràcies a l’ús de la taxonomia de Bloom, podem crear els criteris d’avaluació per avaluar de manera individualitzada cadascun del nostre alumnat. En aquest sentit, és molt important ser conscients dels coneixements dels quals parteix l’alumnat, motiu pel qual aprendrem a omplir el perfil d’aprenentatge, que ens servirà per conèixer les característiques individuals de cada alumne o alumna, així com les característiques del grup heterogeni.

Aprendrem, així mateix, a crear fils conductors, que és la part més important de qualsevol aprenentatge, ja que, si el nostre fil conductor és adequat per al grup, les nostres sessions seran motivadores i l’alumnat se sentirà entusiasmat pel procés d’ensenyament i aprenentatge.

Finalment, aprendrem a definir un producte final que, a més de ser motivador, estigui relacionat amb els interessos del nostre alumnat i representi un problema o situació de la vida real, tal com ens aconsella la LOMLOE, la nova llei d’educació.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer una estratègia metodològica que ens permeti incloure el disseny universal d’aprenentatge a la nostra aula.

 • Crear fils conductors motivadors per a l’alumnat.

 • Comprendre els elements del currículum multinivell.

 • Saber relacionar el currículum multinivell amb les noves situacions d’aprenentatge.

 • Ser capaç de donar la informació als alumnes a través de diversos modes de representació i avaluar-los a través d’un producte final.

 • Crear aules inclusives gràcies a la implementació del currículum multinivell.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Què és el currículum multinivell?

  • Terminologia pròpia del currículum multinivell

  • El currículum multinivell: Què és el currículum multinivell? - Història i evolució del currículum multinivell

  • El disseny universal d’aprenentatge (DUA): Què és el disseny universal d’aprenentatge? - Història i evolució del disseny universal d’aprenentatge

  • Diferències i semblances entre el disseny universal d’aprenentatge i el currículum multinivell: Un pas més cap a la inclusió

 • Mòdul 2. Elements del currículum multinivell I

  • El perfil d’aprenentatge de la classe

  • Els modes de representació

  • Model enactiu, icònic i simbòlic

  • Taxonomia de Bloom

 • Mòdul 3. Elements del currículum multinivell II

  • Objectius generales i objectius específics: Objectius generals - Objectius específics

  • Què és el fil conductor?: Aspectes positius de treballar a través del fil conductor

  • Aprenentatge autèntic i significant

  • Estratègies metodològiques i dinàmiques de la classe: Estacions d’aprenentatge - Centres d’interès - Exemple d’activitat realitzada per estacions d’aprenentatge i centres d’interès - La naturalesa de l’activitat

 • Mòdul 4. L’avaluació

  • Què és el producte final?

  • L’avaluació: Avaluació per a l’aprenentatge - Avaluació com a aprenentatge - Avaluació de l’aprenentatge

  • El butlletí final per a les famílies

Cursos relacionats