L'objectiu principal del curs és dotar al docent d'estratègies per fer del pati un espai educatiu adequat i impulsar el seu ús, no només en l'estona del temps de lleure, sinó també en la pràctica didàctica a través del joc.

La finalitat del curs consisteix a apropar una mirada innovadora sobre el pati a les institucions escolars, dotant al docent d'eines i de recursos per al seu ús durant el temps escolar.

Es realitza una definició sobre el concepte de joc i sobre les seves característiques per entendre la seva importància en el treball als centres educatius. S’aprofundeix en la idea de treballar a les escoles, en l’espai exterior, és a dir, fora de les aules ordinàries.

També es proporcionen eines i recursos per tal d’organitzar i gestionar el pati escolar segons l’etapa educativa i les necessitats dels infants, tenint en compte quin és el material i mobiliari adequat per cada cas.

Es diferència entre els termes de joc lliure i joc dirigit i s’incideix en la seva importància en l’espai pati, tenint en compte la coeducació i el paper que ha de tenir el docent en aquest espai.

A l’últim mòdul s’ofereix un ampli ventall de recursos i d’activitats per realitzar al pati segons l’etapa educativa i les seves característiques. A més, es proporcionen exemples d’escoles reals per apropar als docents a aquesta mirada sobre l’espai pati.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en tres setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs en procés de reconeixement pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10 hores de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Prendre consciència de la importància i de la necessitat d’aprendre mitjançant el joc i l’aprenentatge significatiu.
  • Tenir criteri per seleccionar el mobiliari i els materials adients per treballar i jugar a l’exterior.
  • Construir una base per a la creació de l’espai pati dels centres educatius, tenint en compte les necessitats dels infants.
  • Proporcionar eines i recursos que facilitin l’educació a l’espai exterior i els jocs al pati.
  • Dotar el docent de coneixements per fomentar una transformació al pati del centre incorporant experiències d’escoles on el pati és un espai d’aprenentatge, i així, per apropar-se a aquesta manera de treballar.

Programa de treball

1. Mòdul 1. El joc i l’espai exterior de l’escola. El primer mòdul treballa el concepte del joc a través de les seves característiques, tipus i funcions, per entendre la importància de treballar amb el joc als centres educatius. S’accentua la importància de l’educació a l’exterior i de l’aprenentatge significatiu fora de l’aula proporcionant exemples d’escoles reals. Es proporcionen les bases per tal d’organitzar i gestionar el pati escolar d’una manera adequada i adaptada a l’edat de l’alumnat.

2. Mòdul 2. Espai exterior i aprenentatge. El segon mòdul ofereix propostes curriculars per treballar a l’espai pati en les diferents etapes educatives, tenint en compte les àrees d’educació infantil i els àmbits d’educació primària i educació secundària. S’aprofundeix en els termes de joc lliure i de jocs dirigits dintre del marc escolar per entendre la seva importància i les seves diferències. Es treballa el concepte de coeducació i la seva influència a l’escola, i es donen eines i estratègies als docents per gestionar l’espai pati.

3. Mòdul 3. Propostes educatives per a l’espai exterior. Aquest últim mòdul té la finalitat d’oferir un ampli ventall de recursos i exemples d’activitats per treballar a l’exterior en les diferents etapes educatives. Per fer-ho es tenen en compte les necessitats i els interessos de l’etapa i el moment evolutiu de l’alumnat.