L'educació física i el foment d'hàbits saludables per a l'alumnat de primària i secundària

«L’educació física és la ciència raonada dels nostres moviments i de les seves relacions amb els nostres sentits, la nostra intel·ligència, els nostres hàbits i el desenvolupament de les nostres facultats.» Francisco Amorós (pedagog i un dels fundadors de l’Educació Física)

4.4

(16 opinions)

344

344 docents formats

Imatge del curs L'educació física i el foment d'hàbits saludables per a l'alumnat de primària i secundària

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria juliol de 2022

Disposem d'una nova versió d'aquest curs

Educació física activa i competencial

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Cristina Vidal

 • Reconegut Departament Educació

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria juliol de 2022

Disposem d'una nova versió d'aquest curs

Educació física activa i competencial

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Cristina Vidal

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs L'educació física i el foment d'hàbits saludables per a l'alumnat de primària i secundària

L'educació física ha estat sotmesa a canvis continus des dels seus inicis, ja sigui per modificacions de les institucions en l'àmbit curricular com per la necessitat d'adaptar-se a una realitat contínuament canviant. Sabem que, avui en dia els índexs d'inactivitat física dels infants i adolescents són cada cop més elevats provocant efectes devastadors per a la seva salut; és per això que l'educació física està obligada a posar l'accent en l’adquisició d’hàbits saludables per convertir-se en una matèria realment útil i transcendental per a l'educació integral del nostre alumnat.

La finalitat d'aquest curs és aportar al personal docent, tant de primària com de secundària, una perspectiva global i competencial de l'educació física, posant l'accent en el paper de l'educació física per la salut i la integració dels hàbits saludables des de l'àmbit educatiu, sense perdre de vista el component motriu com a eix fonamental. Amb aquesta formació, els i les docents obtindran eines i recursos per treballar els hàbits saludables amb el seu alumnat, de manera que assoleixin aprenentatges significatius que permetin consolidar aquests aprenentatges al llarg de la vida.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer la situació actual de l’educació física en el marc educatiu i les seves perspectives de futur.

 • Conèixer els elements que configuren l’educació física.

 • Facilitar estratègies per afrontar l’educació física des d’una perspectiva competencial.

 • Promoure una educació física més activa.

 • Promoure entorns educatius amb més possibilitats per desenvolupar conductes actives.

 • Proporcionar eines per a la integració d’hàbits saludables en el nostre alumnat des de l’àmbit de l’educació física.

 • Fomentar la importància i la necessitat d’adquirir l’hàbit de la pràctica regular d’activitat física en infants i adolescents.

 • Proporcionar eines per aconseguir una educació física inclusiva, atenent la diversitat de l’aula.

 • Donar als i les docents recursos teòrics i pràctics per tal que puguin afrontar el repte d’impartir classes d’educació física.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Cap a una educació física competencial

  • Aproximació al concepte d’educació física (evolució del concepte d’educació física, àmbits d’actuació de l’educació física en el context educatiu actual)

  • Un cop d’ull al marc normatiu (educació física a primària, educació física a secundària, educació física i competències bàsiques)

  • Elements que configuren l’àrea d’educació física (capacitats físiques bàsiques, capacitats perceptives i motrius, habilitats i destreses motrius, el joc, esports individuals i col·lectius)

  • Els estils d’ensenyament a educació física: estratègies per afavorir el protagonisme dels i les alumnes en el procés d’aprenentatge (estils tradicionals, estils participatius, estils individualistes, estils cognitius, estils creatius)

 • Mòdul 2. Una educació física orientada a la salut

  • Activitat física i salut (què entenem per activitat física, exercici físic i esport, què entenem per salut)

  • Model d’ensenyament en l’educació física per a la salut (paradigmes educatius i perspectives de promoció de l’activitat física relacionada amb la salut: una perspectiva holística)

  • El paper de l’educació física per a la promoció d’un estil de vida actiu (incorporació de coneixements sobre activitat física i salut, estratègies metodològiques per a una educació física més activa, recomanacions per augmentar el temps de compromís motor del nostre alumnat)

  • Desenvolupament de la condició física orientada a la salut (resistència aeròbica, estratègies i exemples per treballar la resistència aeròbica a primària i secundària, força muscular, estratègies i exemples per treballar la força muscular a primària i secundària, flexibilitat, estratègies i exemples per treballar la flexibilitat a primària i secundària, composició corporal, com avaluar la condició física per a la salut)

  • Promoció de l’activitat física als centres educatius (com crear entorns escolars que afavoreixin la pràctica d’activitat física, propostes i activitats per fomentar un estil de vida actiu en els i les alumnes, recursos per fomentar hàbits actius al centre educatiu) Contingut

  • Hàbits saludables des de la classe d’educació física (cura corporal, hàbits d’higiene, alimentació saludable i hàbits de descans, propostes i activitats per fomentar els hàbits saludables del nostre alumnat)

 • Mòdul 3. És l'hora d'educació física

  • Organització de la classe (principis bàsics de l’organització)

  • Sessió d’educació física (parts de la sessió: escalfament, part principal i tornada a la calma)

  • Gestió de l’aula (temps de pràctica, espais, materials, agrupacions, alumnes lesionats i estratègies per afavorir-ne la participació a la sessió)

  • Atenció a la diversitat (coeducació, educació intercultural, educació envers les persones amb discapacitat, estratègies per afavorir la inclusió educativa a l’aula d’educació física)

  • Especialista en educació física (el paper del personal docent, influència més enllà de la matèria, transversalitat)

Cursos relacionats