Formació i Cobrament del mes de juliol per al professorat substitut


No ho dubtis! Fes la formació del nomenament del mes de juliol amb SomDocents!

Des de SomDocents oferim formació continuada per al professorat. Es tracta de cursos totalment en línia de 30 i 40 hores reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l'ordre ENS/248/2012, com a formació permanent per al professorat. Per tot això són vàlids per a la formació de juliol 2023.

REQUISITS PER AL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL 2023

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023, la pots consultar directament a la web del Departament d’Educació.

  • Haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim 1 dia, durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
  • Es rebrà un NOU nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
  • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

Els requisits de la formació durant el mes de juliol per poder obtenir un nomenament ha de tenir les següents característiques:

  • Mínim de 10 hores, amb un total de 30 hores per acreditar la formació.
  • Formar part del Pla de formació permanent del Departament d'Educació o tractar-se d'activitats de formació reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012.
  • Ser cursat durant el mes de juliol de 2023.
  • Acreditar la superació del curs abans del 31 d'octubre de 2023, als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. En el cas que la formació consti a ATRI, no és necessari acreditar-la.

Els cursos que oferim a la nostra plataforma tenen una durada de 30 i 40 hores, tenen convocatòria al mes de juliol de 2023 i estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l'ordre ENS/248/2012. La formació de SomDocents és totalment vàlida pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

Una vegada superat el curs i gestionat pel Departament, podràs descarregar el certificat de superació del curs directament des de l'apartat «Els meus certificats» del portal web XTEC i també rebràs el certificat de l’Associació SomDocents en format PDF amb signatura digital al correu electrònic.

No ho dubtis! Fes la formació amb SomDocents!

Matricular-m'hi »