Amb l’activitat formativa d’Anglès Nivell A1-1 tenim com a objectiu principal que els alumnes desenvolupin les habilitats i competències comunicatives inicials en llengua anglesa, per tal de posar-nos en contacte amb aquesta llengua i començar a expressar-nos-hi i a comprendre-la en situacions de poca complexitat. Es tracta de la primera part del curs de nivell A1.

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’activitats teoricopràctiques que ens permeten endinsar-nos en la llengua anglesa a través d’un aprenentatge senzill i molt efectiu en termes d’aplicació immediata i real al nostre entorn, quotidià o no. A més, oferim recursos variats i distribuïts en les diverses habilitats lingüístiques i comunicatives (sobretot llegir i escriure, però també escoltar i parlar), que ens faciliten tenir un punt de partida motivador per aprendre l’idioma i, si escau, començar-lo a ensenyar. El material amb què treballem està format per continguts pràctics addicionals, aplicables al dia a dia del professorat i al seu entorn personal i professional. Així mateix, es poden utilitzar deslligats de la funció de l’ensenyament d’aquesta llengua, com a creixement personal.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

Les properes edicions del curs són:

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.

Objectius

  • Millorar les habilitats i competències comunicatives en llengua anglesa.
  • Motivar l’alumne vers l’estudi de la llengua anglesa.
  • Adquirir uns coneixements bàsics de la llengua anglesa.
  • Comprendre textos curts en anglès.
  • Redactar textos breus estructurats en llengua anglesa.
  • Incrementar el vocabulari en anglès.
  • Comprendre i utilitzar l’anglès en converses breus.

Programa de treball

1. Hello, English!: 1. Gramàtica: TO BE. THE ARTICLE. PERSONAL PRONOUNS. PREPOSITIONS. 2. Vocabulari: paraules relacionades amb el tema de la presentació d’un mateix (descripció física, emocional, preferències, hobbies, feina, estudis...). Parts de la casa.

2. Talking to people: 1. Gramàtica: TO DO / TO HAVE: present simple (positive form). THERE IS/THERE ARE, SOME/ANY. 2. Vocabulari: paraules relacionades amb el tema de les rutines diàries (tasques a casa, àpats, feina o estudis, horaris...).

3. Describing people and things: 1. Gramàtica: TO DO / TO HAVE: present simple (negative and interrogative form). POSSESSIVE PRONOUNS. ADJECTIVES AND NOUNS: structure and use. 2. Vocabulari: paraules relacionades amb els llocs d’una ciutat o poble; paraules relacionades amb professions; adjectius i antònims.