En el punt 3 de la Resolució de l'11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020, està publicada la normativa del nomenament del mes de juliol.

Els requisits per als nomenaments del mes de juliol de 2020 estan publicats al portal web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en l’apartat destinat a la borsa del curs 2019-2020.

Des de SomDocents oferim formació continuada per al professorat. Es tracta de cursos totalment en línia de 30 i 40 hores reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l'ordre ENS/248/2012, com a formació permanent per al professorat. Per tot això són vàlids per a la formació de juliol. Pots accedir a aquesta informació al portal web XTEC.

REQUISITS PER AL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL
  • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut durant el curs (fins al 30 de juny de 2020), sempre que hagin estat treballats durant els mesos d'abril, maig o juny de 2020 (almenys durant un dia), com a substitut en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d'Educació.
  • Es rebrà un NOU nomenament corresponent al mes de juliol de 2020.
  • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2020, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

El curs de formació que han de realitzar els mestres o professors substituts, durant el mes de juliol per a poder obtenir un nomenament, ha de tenir les següents característiques:

  • Mínim de 10 hores, amb un total de 30 hores per acreditar la formació.
  • Formar part del Pla de formació permanent del Departament d'Educació o tractar-se d'activitats de formació reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012.
  • Ser cursat durant el mes de juliol de 2020.
  • Acreditar la superació del curs abans del 31 de desembre de 2020, als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Els cursos que oferim a la nostra plataforma tenen una durada de 30 i 40 hores, tenen convocatòria al mes de juliol de 2020 i estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l'ordre ENS/248/2012.

A finals de juliol de 2020, una vegada superat el curs, podràs descarregar el certificat de superació del curs directament des de l'apartat «Els meus certificats» del portal web XTEC. Si no tens accés al teu compte XTEC, rebràs el certificat durant la segona quinzena de setembre, prèvia notificació al departament d’atenció a l’alumne de SomDocents.

No ho dubtis! Fes la formació amb SomDocents!

Matricular-m'hi