Comunicació i gestió docent

La comunicació és un element gestionable i planificable gràcies a la qual, si es gestiona de la manera correcta, l’alumnat en pot sortir beneficiat.

4.2

(17 opinions)

1.475

1.475 docents formats

Imatge del curs Comunicació i gestió docent

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria abril de 2021

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Tutoritzat per Nohemí Rodríguez

 • Reconegut Departament Educació

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria abril de 2021

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Tutoritzat per Nohemí Rodríguez

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Comunicació i gestió docent

Aquest curs té com a objectiu formar els docents per tal de gestionar la seva actitud davant la complicada tasca d’ensenyar a d’altres persones. Es donen pautes per aconseguir una bona comunicació, per a la gestió d’un mateix i, sobretot, per a la gestió de les persones per aconseguir, d’aquesta manera, que els alumnes aprenguin d’una manera activa i significativa.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Reconèixer els aspectes que influeixen en la comunicació.

 • Desenvolupar diferents tècniques que faciliten la comunicació.

 • Conèixer les capacitats bàsiques personals.

 • Identificar els diferents tipus de pensament que repercuteixen en la nostra conducta.

 • Aprendre a gestionar els conflictes.

 • Aprendre a gestionar la presa de decisions i la resolució de problemes.

 • Aprendre a dur a terme reunions eficaces.

 • Identificar els rols i els lideratges.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. La comunicació

  • Comunicació eficaç: Escolta activa - Aspectes que milloren la comunicació - La importància de preguntar - Anàlisi DAFO per a la millora de la comunicació

 • Mòdul 2. Gestionar-se a si mateix o fet, emoció, interpretació

  • El pensament

  • Assertivitat: Tipus de conducta - Llistat de drets fonamentals de l’assertivitat - Conductes no assertives - Causes de la conducta no assertiva - Elements que influeixen en la conducta - Habilitats assertives bàsiques - Tècniques assertives bàsiques - Tècniques assertives per discussions - Distorsions cognitives

 • Mòdul 3. Gestió de persones

  • Lideratge: Exercir el lideratge - Característiques dels líders: innates o adquirides. Autoritat i poder - Teories del comportament - Tipus de lideratge

  • Resolució de conflictes: Fases - Tipus de conflictes - Estils a l’hora de resoldre conflictes - Procediments per resoldre conflictes - Suggeriments per a la resolució de conflictes

  • Reunions eficaces: Convocatòria - Assistents - Posada en marxa de la reunió - Fases d’una reunió - Possibles dificultats per mantenir una reunió eficaç - Presa de decisions

Cursos relacionats