Aprendre a aprendre - Assertivitat

Saber aprendre sol es considera una de les competències bàsiques que l’alumnat ha d’assolir durant la seva escolarització.

4.1

(51 opinions)

1.701 docents formats

Imatge Aprendre a aprendre - Assertivitat

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria abril de 2021

Aquest curs inclou:
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Tutoritzat per Raquel Rodríguez

 • Reconegut Departament Educació

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria abril de 2021

Aquest curs inclou:
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Tutoritzat per Raquel Rodríguez

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Aprendre a aprendre - Assertivitat

Amb aquest curs volem donar eines per generar coneixements, habilitats, actituds i valors que ajudin a que els nostres alumnes despleguin tot el seu potencial i capacitar-ho per assumir un paper actiu en el seu propi aprenentatge. Amb aquest objectiu aprofundirem en l’assertivitat, l’empatia, la intel·ligència emocional i en estratègies i tècniques per aprendre a aprendre.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Capacitar als docents perquè puguin generar coneixements, habilitats, actituds i valors que ajudin a que els nostres alumnes despleguin tot el seu potencial.

 • Saber com hem de capacitar a l’alumne per assumir un paper actiu en el seu propi aprenentatge.

 • Donar eines als docents perquè ensenyin als nens i adolescents habilitats i capacitats per adoptar comportaments apropiats i responsables per solucionar problemes personals, socials i familiars.

 • Ser capaç de promoure entre l’alumnat la participació, l’anàlisi i la solució de problemes.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Marc conceptual

  • La resiliència. Una bona pràctica a l’aula

  • L’assertivitat

  • Empatia davant la simpatia, l’egopatia i l’antipatia

 • Mòdul 2. Intel·ligència emocional

  • De què parlem quan parlem d’intel·ligència emocional

  • Regulació emocional

  • Les emocions, parlem de felicitat

  • L’educació emocional, recursos i enllaços

 • Mòdul 3. Aprendre a aprendre

  • Constructivisme, aprenentatge significatiu i la competència d’aprendre a aprendre

  • Estratègies i tècniques

  • Webquest i altres eines TIC/TAC