Amb aquest curs volem donar eines per generar coneixements, habilitats, actituds i valors que ajudin a que els nostres alumnes despleguin tot el seu potencial i capacitar-ho per assumir un paper actiu en el seu propi aprenentatge. Amb aquest objectiu aprofundirem en l’assertivitat, l’empatia, la intel·ligència emocional i en estratègies i tècniques per aprendre a aprendre.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Capacitar als docents perquè puguin generar coneixements, habilitats, actituds i valors que ajudin a que els nostres alumnes despleguin tot el seu potencial.
  • Saber com hem de capacitar a l’alumne per assumir un paper actiu en el seu propi aprenentatge.
  • Donar eines als docents perquè ensenyin als nens i adolescents habilitats i capacitats per adoptar comportaments apropiats i responsables per solucionar problemes personals, socials i familiars.
  • Ser capaç de promoure entre l’alumnat la participació, l’anàlisi i la solució de problemes.

Programa de treball

1. Marc conceptual -> introducció, la resiliència – Una bona pràctica a l’aula,l’assertivitat, empatia davant la simpatia, l’egopatia i l’antipatia i resum del mòdul.

2. Intel·ligència emocional -> introducció, de què parlem quan parlem d’intel·ligència emocional?, regulació emocional, educació emocional, les emocions, enllaços i resum del mòdul.

3. Aprendre a aprendre -> introducció, estratègies i tècniques, webquests i altreseines TIC/TAC i resum del mòdul.