Formulari de desistiment

El desistiment consisteix en l'anul·lació total de la matrícula amb dret a devolució de l'import total, sempre que se sol·liciti en els catorze dies naturals després de formalitzar-la.

La devolució de l'import de la matrícula està condicionada a que l'alumne no hagi entrat mai al campus virtual del propi curs i a la confirmació definitiva del pagament per part de l'estudiant.

Si exerceixes el teu dret de desistiment de la matrícula, SomDocents procedirà a la devolució, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, del pagament que hagis efectuat, a comptar des de la data en què acceptem la sol·licitud.

Empleneu el formulari si us plau