En aquest curs es treballa la importància que té l'acció tutorial en el desenvolupament integral de l'alumne. També vol donar eines i facilitar la tasca dels mestres per a treballar amb els infants, les famílies i la resta de professionals que intervenen durant l'escolaritat dels nens i nenes i com aplicar-ho a l'aula.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Ser conscient de la importància de l’acció tutorial.
  • Saber com hem de capacitar a l’alumne per assumir un paper actiu en el seu propi aprenentatge.
  • Donar eines als mestres tutors per a treballar amb els alumnes, les famílies i la resta de professionals que intervenen durant l’escolaritat de l’infant.
  • Donar eines per a millorar la convivència a l’aula mitjançant la resolució de conflictes, el treball dels hàbits i normes, l’acollida dels alumnes, les emocions i les dinàmiques de grup.

Programa de treball

1. Què vol dir ser tutor? -> l’acció tutorial, principis de l’acció tutorial, objectius i funcions de la tutoria, tipus de tutoria i pla d’acció tutorial.

2. Relacions del tutor -> relació amb els alumnes, relació amb les famílies, relació amb altres docents, relació amb professionals de l’àmbit de l’educació.

3. El tutor a l’aula -> dinàmiques de grup, acollida dels alumnes, hàbits i normes, el treball de les emocions, resolució de conflictes.