Aquest curs té com a finalitat apropar als docents les eines i metodologies pròpies per introduir el Pensament Computacional com a recurs educatiu a l’aula.

Es treballen els diferents conceptes i la història del Pensament Computacional, la robòtica educativa i la programació, així com diferents dinàmiques educatives per introduir-ho als cicles mitjà i superior de primària. També consta d’un recull de recursos i metodologies per poder implementar-lo segons l’etapa educativa i la diversitat de l’aula. A més, es proposen possibles indicadors d’avaluació per valorar aspectes propis del Pensament Computacional i a la vegada competències transversals i organitzatives.

A través de la presentació de diferents metodologies de treball i exemples d’activitats, els docents tenen l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements obtinguts en aquest curs, creant les adaptacions pertinents per tal de cobrir les necessitats del grup.

El curs Robòtica i Programació als cicles mitjà i superior de primària comptabilitza per acreditar el perfil de competència digital docent. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer el concepte de Pensament Computacional, Robòtica Educativa i Programació.
  • Aportar coneixement i eines als docents per saber com introduir la Robòtica Educativa i la Programació a l’aula.
  • Proporcionar exemples per treballar la Robòtica Educativa i la Programació a l’aula dels cicles mitjà i superior de primària.
  • Crear un espai de col·laboració, reflexió i divulgació per a l’aprenentatge de competències en l’àmbit digital a l’escola.

Programa de treball

1. El Pensament Computacional (PC), la Robòtica Educativa i la Programació. -> Concepte i característiques del Pensament Computacional lligat a la Robòtica Educativa i la Programació. Es realitzarà una introducció i aplicació del Pensament Computacional als cicles mitjà i superior de primària. Es treballarà PC sense dispositius ni robots, PC amb dispositius i sense robots i PC amb robots i/o dispositius.

2. Robòtica Educativa i Programació a l’aula dels cicles mitjà i superior de primària. -> L’aula: Com gestionar la diversitat, on es treballarà les característiques d’etapa, l’alumne com a subjecte actiu. Autonomia de pensament i acció i la gestió de l’error. Dins de les metodologies s’analitzarà el rol del docent, el treball en equip, individual i col·lectiu i la gestió del temps i recursos. Els criteris didàctics. Robòtica Educativa i programació com a eina d’aprenentatge i indicadors d’avaluació: Recursos, pensament computacional, seqüència de programació, mètode de treball i àrea de coneixement.

3. Activitats i recursos. -> On es realitzarà una introducció general de les dues etapes i s’oferiran recursos per al cicle mitjà de primària: 3r i 4t, i per al cicle superior de primària: 5è i 6è.