L’objectiu principal d’aquest curs és formar els docents que estan en contacte amb infants de l’etapa d’Educació Infantil per treballar la Psicomotricitat. A través del marc teòric i de diferents recursos els docents obtindran eines i estratègies per desenvolupar sessions psicomotrius, i així treballar l'àrea de descoberta d'un mateix i dels altres a l'aula.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer què és el desenvolupament psicomotor en l’etapa d’Educació Infantil i saber la trajectòria del concepte fins l’actualitat.
  • Obtenir una visió crítica sobre el paper del desenvolupament psicomotor en l'actualitat, especialment a les primeres edats, al primer i segon cicle d’Educació Infantil.
  • Entendre el joc com activitat d’aprenentatge i la importància d’aquest en l’etapa d’Educació Infantil.
  • Conèixer els diferents continguts i conceptes que conformen el desenvolupament psicomotor.
  • Conèixer les característiques de les etapes del desenvolupament psicomotor dels 0 als 6 anys.
  • Proporcionar recursos, materials i estratègies per a la formació i posada en pràctica d’activitats relacionades amb el desenvolupament psicomotor.

Programa de treball

1. La psicomotricitat -> es presenta el concepte de psicomotricitat, la seva trajectòria fins a l’actualitat i la relació de la psicomotricitat amb l’àmbit educatiu. A més, es treballa el concepte de joc com activitat d’aprenentatge i element molt important en l’etapa d’Educació Infantil.

2. Conceptes de la psicomotricitat -> Es presenten els continguts i conceptes que conformen el desenvolupament psicomotor (control i consciència corporal, locomoció, manipulació, girs, coordinació...) i les característiques i els aspectes evolutius corresponent a les etapes del desenvolupament psicomotor dels 0 als 6 anys. A més, es treballa el rol del psicomotricista en les activitats i/o sessions de psicomotricitat en l’etapa d’Educació Infantil.

3. Activitats i programació -> Es centra en les activitats i les programacions. En l’apartat de programacions es tracta el currículum i la contribució de la psicomotricitat al desenvolupament de les capacitats i a l’adquisició de competències en l’Educació Infantil. Respecte a les activitats, s’exposen les diferents corrents metodològiques i les fases que conté una sessió de psicomotricitat. A més, es presenten exemples d’activitats i programacions per a tots els nivells i un seguit de recursos per a desenvolupar sessions de psicomotricitat.