L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques, disseny i avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial a tots els nivells. Es treballarà l’aprenentatge significatiu i els principals conceptes de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes per la seva aplicació directa a l’aula.
És un curs destinat a mestres d’Educació Infantil i Primària.
A través d’exemples i de diferents recursos, els docents obtindran eines i estratègies per treballar seguint aquesta metodologia amb un enfocament globalitzat.

El curs Aprenentatge basat en projectes comptabilitza per acreditar el perfil de metodologies amb enfocament globalitzat. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer els principals conceptes de la metodologia de treball per projectes per poder impartir docència amb aquesta metodologia amb enfocaments globalitzats.
  • Dissenyar i compartir una proposta de projecte d’aula per fer significatiu l'aprenentatge dels alumnes i compartir-la amb els altres membres del curs per enriquir la pròpia experiència docent.
  • Definir criteris, continguts curriculars i criteris d’avaluació, i integrar-los a la pràctica educativa mitjançant els treballs per projectes.
  • Proporcionar recursos, materials i estratègies per a la formació i posada en pràctica d'activitats relacionades amb l’aprenentatge basat en projectes per tal de dur a terme la tasca docent.

Programa de treball

1. Mòdul 1. L’aprenentatge significatiu i l’aprenentatge basat en projectes. -> S’introdueix l’aprenentatge significatiu i es presenta la metodologia d’aprenentatge basat en projectes, s’exposen els trets distintius i les característiques principals d’aquesta metodologia de treball per projectes. Es fa referència al currículum del segon cicle d’educació infantil i al currículum d’educació primària, les seves característiques i aquells apartats més importants per a dur a terme la tasca docent, i com podem relacionar les competències que es mencionen amb l’aprenentatge basat en projectes.

2. Mòdul 2. La programació en l’aprenentatge basat en projectes. -> Es presenten els continguts i conceptes referents a la programació en el treball per projectes. Es dóna resposta a diferents qüestions: com es programa?, quins continguts es poden treballar?, quines són les fases d’elaboració d’un projecte?, etc.

3. Mòdul 3. Metodologia, eines i recursos per treballar per projectes. -> Es presenten els continguts i conceptes referents a la posada en pràctica d’un projecte, és a dir, se centra en les activitats que conformen un projecte. També es presenten exemples d’activitats i programacions d’educació infantil i primària, i un seguit de recursos per a treballat basant-se en una metodologia de l’aprenentatge basat en projectes.