En aquest curs s’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins de l’aula i dels centres educatius.

S’aprofundeix en la gestió del trastorn greu de conducta de l’alumnat, amb una actitud empàtica per part del docent, i es treballa en la salut emocional del professorat, per a la qual cosa es proporcionen eines i recursos.

El curs Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius comptabilitza per acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar l'aplicatiu del Departament des d'aquest enllaç.

Antic curs 'Gestió de les conductes conflictives'.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Identificar les causes que generen els trastorns greus de conducta i les seves conseqüències.
  • Conèixer les característiques i necessitats específiques d’aquest col·lectiu d’alumnes.
  • Facilitar eines, mètodes i estratègies al professorat per treballar amb aquests alumnes.
  • Aprendre a gestionar aquests trastorns greus de la conducta amb empatia vers l’alumne que els presenta.
  • Millorar la nostra salut emocional com a docents per poder aplicar coneixements tècnics i teòrics per gestionar aquestes conductes dins de l’aula i del centre educatiu.

Programa de treball

1. Marc conceptual -> Durant aquest mòdul parlarem sobre per què es produeixen els trastorns greus de conducta. Analitzarem l’escalada de conducta conflictiva, la identificació i el maneig de comportaments conflictius i violents.

2. El conflicte: respostes educatives -> Aquest mòdul ens introdueix en la definició, elements del conflicte, tipus de conflictes, la positivització del conflicte i la resolució de conflictes a través de la resposta educativa i d’estratègies.

3. Salut emocional -> Aquest tercer i últim mòdul ens aporta tècniques per tenir cura de l'autoestima, pel maneig de l’estrès, etc. Ens parla dels estils educatius, del xantatge emocional, de l’aprenentatge de normes, de la disciplina assertiva i disciplina positiva i de les habilitats alternatives per a l’alumne.