L’objectiu principal del curs és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.

D’una banda es presenta la lectura i, de l’altra, l’educació emocional per després endinsar-nos en el món dels contes i centrar-nos en els que treballen la gestió de les emocions.

La lectura es treballa a través de les etapes d’adquisició, els mètodes que podem utilitzar amb l’alumnat, la importància de la comprensió lectora i els problemes que poden aparèixer durant aquest procés. Les emocions, per la seva banda, es treballen a través de la seva identificació, de les competències emocionals, de la seva gestió i del desenvolupament emocional dels individus. Un cop treballats aquests dos grans continguts, es fusionaran per saber com triar un llibre, com explicar-lo i com treballar les emocions amb els alumnes. Per acabar, es donaran un seguit de recursos per aplicar tot el que hem après a l’aula.

10 % DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L’ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL

El curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional comptabilitza per acreditar el perfil de lectura i biblioteca escolar. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicació de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

70,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 40 hores estructurades en 4 setmanes, amb un preu de 70€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer les etapes i els mètodes que intervenen en l’aprenentatge de la lectura.
  • Proporcionar eines i recursos per fomentar en l’alumnat l’interès per la lectura i el desenvolupament de l’hàbit lector.
  • Potenciar el treball de les emocions i de la intel·ligència emocional de l’alumnat.
  • Conèixer les etapes i característiques del desenvolupament emocional.
  • Desenvolupar habilitats a través dels contes per gestionar les emocions.
  • Ús dels contes per ajudar als alumnes a identificar, diferenciar i gestionar les emocions amb la finalitat de la descoberta d’un mateix i l’assoliment d’una bona base emocional per a la seva vida adulta.
  • Conèixer la varietat de recursos i tècniques per acompanyar i ajudar als alumnes en el seu creixement emocional.

Programa de treball

1. La lectura -> El primer mòdul presenta la lectura i com aprenem a llegir. Es treballen les etapes de l’adquisició de la lectura a través de diferents exemples. Es presenten els mètodes que es poden utilitzar per treballar l’adquisició de la lectura i s’explica el concepte i la importància de la comprensió lectora. Per acabar es treballen les diferents dificultats que poden aparèixer durant aquest procés.

2. Les emocions -> El segon mòdul presenta les emocions i les competències emocionals fent un llistat d’activitats per desenvolupar-les amb el nostre alumnat. També s’expliquen les característiques de les diferents etapes de desenvolupament emocional i com ajudar als nostres alumnes a saber gestionar les emocions. Per acabar s’explica la relació que existeix entre la lectura i les emocions.

3. Lectura i emocions -> El mòdul 3 explica la relació que existeix entre la lectura i les emocions i com posar en pràctica tot el que hem treballat en els mòduls anteriors. Es treballen els beneficis de la lectura, no només quan es treballa en l’àmbit de les emocions, ja que els seus beneficis són molt més amplis. Pel moment en què es realitza la lectura amb l’alumnat, es treballa com triar un llibre i com treballar les emocions amb aquest. Per acabar, es treballaran les reflexions posteriors a realitzar amb els alumnes.

4. Activitats i recursos -> En aquest últim mòdul es proporcionen recursos i activitats diverses per treballar les emocions a partir de la lectura de contes. Els recursos i activitats s’organitzen segons l’etapa educativa (educació infantil, primària i secundària).