L’objectiu principal del curs és dotar el docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica a l’aula i impulsar la transversalitat de l’àrea i els canvis en el rol del mestre.

La finalitat del curs consisteix en una nova mirada educativa sobre l’expressió plàstica a les institucions escolars, en aquest cas, centrada en l’educació infantil i primària, per dotar el docent d’eines i recursos per la seva aplicació a l’aula.

Es realitza una aproximació al nou concepte d’educació visual i plàstica partint de les experiències personals per analitzar els canvis imprescindibles que cal realitzar a la societat del segle xxi per aplicar-los a l’aula. Es descobreix el procés evolutiu del dibuix durant els primers anys per obtenir el coneixement necessari per desenvolupar activitats pràctiques i d’aplicació a la vida diària.

A l’últim mòdul es posen en pràctica els aprenentatges adquirits anteriorment i es tanca el curs parlant de la rellevància d’afavorir una alfabetització visual i es recopilen propostes artístiques per treballar els diferents elements del llenguatge visual de manera transversal a l’aula.

El curs Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa comptabilitza per acreditar el perfil d'educació visual i plàstica. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Incorporar els elements del llenguatge visual i plàstic de manera transversal al dia a dia a l’aula mitjançant la comprensió dels seus conceptes i de la seva aplicació per impartir docència.
  • Adquirir coneixements específics sobre el concepte d’educació visual i plàstica a l’educació infantil i primària per desenvolupar activitats d’aplicació a l’aula.
  • Accentuar la rellevància del nou rol del docent en el procés creatiu per potenciar les capacitats artístiques i creatives dels alumnes i participar activament en la definició, organització i programació de l’ensenyament de l’àmbit artístic (visual i plàstica).
  • Conèixer l’evolució del dibuix durant els primers anys de vida proporcionant propostes pràctiques d’activitats per a cada etapa del desenvolupament.
  • Proporcionar materials, recursos i activitats que facilitin l’alfabetització del llenguatge visual i plàstic.

Programa de treball

1. Aproximació al concepte d’educació visual i plàstica -> El primer mòdul treballa el nou concepte d'educació visual i plàstica, accentuant el rol del docent i l’alumne com a protagonista del procés artístic. Es treballa l'experiència estètica, la creativitat, la imaginació, la percepció visual i les conductes artístiques per entendre i valorar l'art com a eina transversal en el desenvolupament integral de l'alumne. Es faciliten estratègies i recursos per transformar els alumnes en persones creatives que puguin donar resposta a qüestions actuals amb activitats que exercitin la imaginació.

2. Desenvolupament del llenguatge visual i plàstic -> El segon mòdul permet descobrir l'evolució del dibuix durant els primers anys de vida a partir de les diferents etapes proposades per Víctor Lowenfeld. Mitjançant aquest enfocament es poden observar les capacitats i les habilitats que adquireixen els infants, per obtenir el coneixement necessari per desenvolupar activitats pràctiques i d’aplicació a la vida diària de manera globalitzada a totes les àrees.

3. Els elements del llenguatge visual i plàstic -> El mòdul 3 explica els diferents conceptes del llenguatge visual i plàstic per entendre'ls i realitzar una aplicació globalizada, coneixent les característiques, tipologies i utilitats per ser treballats a l'aula de manera transversal. Per cada element del llenguatge visual i plàstic es presenten diferents propostes d'activitats que seran una base per continuar creant i investigant envers la gran varietat i possibilitats educatives que s'ofereixen per treballar a totes les àrees del currículum.
Es remarca la importància de l’alfabetització visual i plàstica per assessorar i compartir amb la resta de mestres en la realització d’activitats competencials de l’àmbit artístic.