En aquest curs es treballa la importància de les emocions durant l’escolaritat dels alumnes, ja que és un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia. A més de fer una petita introducció de l’educació emocional, es presenta com treballar-la amb els alumnes així com amb els docents i les famílies. Per tal d’aprofundir en l’educació de les emocions, les activitats s’estructuren segons el desenvolupament dels alumnes i es proporcionen diferents recursos per treballar-les.

El curs Treballem l'educació emocional comptabilitza per acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Impartir la docència i dur a terme l'atenció directa amb metodologies d'aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.
  • Afavorir la participació, tenint en compte les emocions, dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que a vegades tenen a veure amb l'àmbit emocional.
  • Donar eines als alumnes, docents i famílies perquè adquireixin un millor coneixement de les emocions i habilitats emocionals.
  • Treballar amb els diferents agents que intervenen en l’educació per tal de saber identificar les emocions dels altres.
  • Conèixer les etapes de desenvolupament emocional dels alumnes.
  • Proporcionar recursos per treballar l’educació emocional als centres educatius.

Programa de treball

1. Presentem el treball de les emocions -> En aquest mòdul es presenta la intel·ligència emocional i es diferència de l’educació emocional i la competència emocional. També es presenta com treballar l’educació emocional a l’aula, amb els docents i amb les famílies.

2. L’educació emocional per etapes -> Es presenta el treball de les emocions per etapes. Els alumnes es van desenvolupant, també, emocionalment i, per aquest motiu, es presenten les diferents etapes (infantil, primària i secundària), quins canvis podem observar i com treballar les emocions en cada cas.

3. Activitats i recursos -> En aquest tercer mòdul coneixereu diverses activitats per treballar l’educació emocional, juntament amb alguns recursos per treballar-hi. També podreu trobar altres recursos, com per exemple, contes, audiovisuals i vàries imatges que us poden ajudar a treballar les emocions.