Aquest curs té com a objectiu formar als docents per tal de gestionar la seva actitud davant la complicada tasca d’ensenyar a altres persones. Es donen pautes per aconseguir una bona comunicació, per a la gestió d’un mateix i, sobretot, per a la gestió de les persones i, així, aconseguir que els altres aprenguin d’una manera activa i significativa.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Reconèixer els aspectes que influeixen en la comunicació.
  • Desenvolupar diferents técniques que facilitin la comunicació.
  • Conèixer les capacitats bàsiques personals.
  • Identificar els diferents tipus de pensament que repercuteixen a la nostra conducta.
  • Saber gestionar els conflictes.
  • Saber gestionar la presa de decisions i la resolució de problemes.
  • Aprendre a dur a terme reunions eficaces.
  • Identificar els rols i els lideratges.

Programa de treball

1. La comunicació -> introducció i conceptes bàsics de la comunicació. Tipus de comunicació i tècniques de comunicació efectiva.

2. Gestionar-se a si mateix -> introducció, capacitats bàsiques i coneixement personal. Control d’emocions i interpretació positiva.

3. Gestió de persones -> introducció, gestió de conflictes i treball en grup, tipus de lideratge.