L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.

A través del marc teòric es dona a conèixer el procés d’adquisició i ensenyament de la lectura, els processos cognitius implicats en el procés i es fa una breu pinzellada a la detecció i intervenció del trastorn d’aprenentatge de la lectura.

També es presenten un gran nombre d’activitats d’animació lectora dirigides als alumnes i a les famílies perquè els alumnes tinguin uns bons exemples a seguir a l’hora de crear les seves pròpies activitats.

Per últim, s’introdueix el concepte, els objectius i les funcions de la biblioteca escolar i com s’organitza i es gestiona l’espai per tal d’aconseguir els nostres objectius.

10 % DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L’ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL.

El curs Biblioteca escolar i animació de la lectura comptabilitza per acreditar el perfil de lectura i biblioteca escolar, ja que és transversal i té recursos i activitats adaptables.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

70,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 40 hores estructurades en 4 setmanes, amb un preu de 70€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora.
  • Dissenyar activitats per potenciar la lectura (aula, biblioteca, casa) segons les necessitats de cada etapa educativa.
  • Impulsar el pla de lectura del centre.
  • Tenir criteris per seleccionar materials adients per potenciar la lectura i dissenyar activitats d’animació a la lectura.
  • Aprendre a desenvolupar estratègies didàctiques per assegurar l’aprenentatge de la lectura i promoure l’hàbit lector.
  • Identificar els elements que intervenen en la coordinació i la dinamització de la biblioteca escolar i promoure activitats lúdiques i pedagògiques que fomentin el gust per la lectura.

Programa de treball

1. Aprenentatge de la lectura. Aquest primer mòdul vol donar a conèixer les característiques i funcions de la lectura, posant especial importància en els beneficis que aporta l’adquisició de l’hàbit lector. Es defineixen les diferents fases de l’adquisició de la lectura i els diferents mètodes que existeixen per ensenyar a llegir, per tal de reflexionar sobre la pròpia pràctica del docent. També es donen a conèixer els diferents nivells de comprensió lectora, els processos cognitius implicats en la lectura, i com podem avaluar i intervenir en la comprensió lectora. Per acabar veurem com podem detectar i intervenir en el trastorn d’aprenentatge de la lectura.

2. Animació a la lectura. Aquest segon mòdul està dedicat exclusivament a l’animació i foment de la lectura. Per això, es presenten els principals objectius de l’animació lectora i quines estratègies existeixen. Es recalca la importància de la biblioteca d’aula i de la implicació de les famílies per tal d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps. A més, es dóna un ampli ventall d’activitats d’animació a la lectura.

3. Organització i gestió de la biblioteca escolar. En aquest tercer mòdul es donen les bases per tal d’organitzar i gestionar la biblioteca escolar de manera adequada. Per això, es defineixen el concepte, els objectius i les principals funcions de la biblioteca escolar. També es parla de la relació de la biblioteca escolar i les activitats que en ella s’hi fan i el desenvolupament de la competència comunicativa i el tractament de la informació, per tal de poder relacionar les activitats d’animació lectora amb el currículum. Per últim, es tracta tot el tema organitzatiu pel que fa al personal, les instal·lacions i equipaments, i la gestió del fons de la biblioteca.

4. Dinamització de la biblioteca escolar. Aquest últim mòdul està centrat en les activitats de dinamització de la biblioteca escolar. Per això, primer de tot, es presenten una sèrie d’activitats per formar als usuaris de la biblioteca com a pas inicial perquè els infants en facin un bon ús. L’apartat més important del mòdul ens presenta una sèrie d’activitats d’animació lectora dividides en activitats dirigides als alumnes (atenen la diversitat) i a les famílies, amb l’objectiu de dinamitzar la biblioteca escolar i impulsar l’hàbit lector tant dins com fora de l’aula.