Amb l’activitat formativa d’Anglès Nivell A2-2 tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin les habilitats i competències comunicatives bàsiques en llengua anglesa, per tal de començar a sentir-nos més segurs amb aquesta llengua i començar a expressar-nos-hi i a comprendre-la en situacions d’una dificultat que, malgrat ser baixa, ja comença a ser més complexa. Es tracta de la segona part del curs de nivell A2.

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’activitats teoricopràctiques que ens permeten endinsar-nos en la llengua anglesa a través d’un aprenentatge senzill i molt efectiu en termes d’aplicació immediata i real al nostre entorn, quotidià o no. A més, oferim recursos variats i distribuïts en les diverses habilitats lingüístiques i comunicatives (sobretot llegir i escriure, però també escoltar i parlar), que ens faciliten continuar aprenent l’idioma i, si escau, començar-lo a ensenyar. El material amb què treballem està format per continguts pràctics addicionals, aplicables al dia a dia del professorat i al seu entorn personal i professional. Així mateix, es poden utilitzar deslligats de la funció de l’ensenyament d’aquesta llengua, com a creixement personal.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

Les properes edicions del curs són:

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.

Objectius

  • Millorar les habilitats i competències comunicatives en llengua anglesa.
  • Motivar l’alumne vers l’estudi de la llengua anglesa.
  • Preparar l’alumne per a un nivell pre-intermig en la utilització de la llengua anglesa en les competències d’expressió, comprensió escrita, comprensió lectora i producció oral, tant a nivell de solvència en frases senzilles com en pronunciació.
  • Comprendre textos en anglès.
  • Redactar textos estructurats en llengua anglesa.
  • Incrementar el vocabulari en anglès.
  • Comprendre i utilitzar l’anglès en converses quotidianes.

Programa de treball

1. The world we live in: 1. Gramàtica: PRONOMS INTERROGATIUS: Present Simple/Past Simple. THE ARTICLE: Proper and common names. 2. Vocabulari: paraules relacionades amb el tema de la terra i la natura. 3. Comprensió oral - lectora i producció escrita: Les preguntes obertes.

2. Body and mind: 1. Gramàtica: STATIVE VERBS: Present Simple/Past Simple. HAVE o HAVE GOT: Present simple/Past simple. PRESENT PERFECT. 2. Vocabulari: paraules relacionades amb el tema del cos humà (parts del cos, malalties, estats físics i mentals...). 3. Comprensió oral - lectora i producció escrita: El meu cos.

3. Numbers and figures: 1. Gramàtica: ORDINAL AND CARDINAL NUMBERS. PREPOSITIONS: time expressions. 2. Vocabulari: paraules relacionades amb el tema de la gestió del temps (dies, mesos, estacions, moments del dia) i construcció numèrica. 3. Comprensió oral - lectora i producció escrita: Números ordinals i cardinals.