Amb l’activitat formativa d’Anglès Nivell A2-1 tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin les habilitats i competències comunicatives bàsiques en llengua anglesa, per tal de començar a sentir-nos més segurs amb aquesta llengua i començar a expressar-nos-hi i a comprendre-la en situacions d’una complexitat relativament baixa. Es tracta de la primera part del curs de nivell A2.

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’activitats teoricopràctiques que ens permeten endinsar-nos en la llengua anglesa a través d’un aprenentatge senzill i molt efectiu en termes d’aplicació immediata i real al nostre entorn, quotidià o no. A més, oferim recursos variats i distribuïts en les diverses habilitats lingüístiques i comunicatives (sobretot llegir i escriure, però també escoltar i parlar), que ens faciliten continuar aprenent l’idioma i, si escau, començar-lo a ensenyar. El material amb què treballem està format per continguts pràctics addicionals, aplicables al dia a dia del professorat i al seu entorn personal i professional. Així mateix, es poden utilitzar deslligats de la funció de l’ensenyament d’aquesta llengua, com a creixement personal.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

Les properes edicions del curs són:

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.

Objectius

  • Millorar les habilitats i competències comunicatives en llengua anglesa.
  • Motivar l’alumne vers l’estudi de la llengua anglesa.
  • Adquirir uns coneixements bàsics de la llengua anglesa.
  • Comprendre textos en anglès.
  • Redactar textos estructurats en llengua anglesa.
  • Incrementar el vocabulari en anglès.
  • Comprendre i utilitzar l’anglès en converses quotidianes.

Programa de treball

1. Jobs and occupations:1. Gramàtica: TO BE/ TO WORK AS/ TO BECOME: present simple/present continuous (affirmative form, negative form, interrogative form). 2. Vocabulari: paraules relacionades amb el tema de les professions i els oficis. 3. Comprensió oral: professions.

2. School and studies: 1. Gramàtica: PRESENT SIMPLE vs. PRESENT CONTINUOUS (negative form, interrogative form). TIME ADVERBS. 2. Vocabulari: paraules relacionades amb el tema de l’escola i l’estudi (assignatures, etapes de l’estudi, verbs relacionats, material escolar...). 3. Comprensió oral - lectora i producció escrita: els estudis.

3. We can do it: 1. Gramàtica: modal verbs: CAN i COULD, CAN’T i COULDN’T (affirmative form. negative form, interrogative form). TO LIKE + -ing form (affirmative form, negative form, interrogative form). 2. Vocabulari: paraules relacionades amb el tema de les habilitats i competències personals i de les normes de cortesia per demanar permís. 3. Comprensió oral - lectora i producció escrita: habilitats.